SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Sprawozdanie z działalności Moderatora Krajowego O. Mieczysława Łacka OSPPE

BLASKI I CIENIE

Zostałem Moderatorem Federacji Sodalicji Mariańskiej w grudniu 2001 roku przez wybór przez Zarząd Krajowy i Moderatorów zebranych na Jasnej Górze, a potwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski w marcu w roku 2002, a później w roku 2007 zostałem ponownie wybrany  na II kadencję. Do tego momentu i jeszcze parę lat później do roku 2005 pełniłem równocześnie funkcję Moderatora Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze.
 
W listopadzie 2.XI.2002 roku na spotkaniu z Prymasem Polski Kardynałem Józefem Glempem przedstawiłem Prymasowi Polski harmonogram mojej pracy z Sodalicją Mariańską:

1. Powrót do spotkań (przynajmniej raz w roku) Krajowych Konsult Moderatorów i prezesów SM.

2. Powrót do kursów sodalicyjnych dla instruktorów, prezesów i zarządów SM.

3. Organizowanie rekolekcji dla młodzieży w zimowe ferie i w wakacje, na których zapoznawaliby się z ideą SM.

4. Wzięcie pod opiekę szkół katolickich celem szerzenia idei SM i organizowanie młodzieżowych SM.

5. Zakładanie przy SM punktów konsultacyjnych dla osób przeżywających kryzysy (duchowe, moralne, ekonomiczne).

6. Zorganizowanie Studium, a w przyszłości Instytutu Duchowości Maryjnej dla pogłębienia duchowości maryjnej członków SM i innych organizacji kościelnych oraz osób indywidualnych.

7. Wydawanie kwartalnika ogólnie dostępnego „Sodalis Marianus”.

8. Współpraca z istniejącymi SM w innych krajach (Niemcy, Anglia, Ukraina –stowarzyszeniami maryjnymi greckokatolickimi).

9. Organizowanie nowych SM w Polsce i za granicą.

Ad 1.
Podjąłem próbę spotkań Krajowych Konsult Moderatorów i Prezesów SM. Odbyła się tylko jedna taka Konsulta na Jasnej Górze z bardzo małą ilością Moderatorów i Prezesów. Brak było zainteresowania ta forma spotkań. 

Ad 2.
Nie udana była też próba kursów sodalicyjnych dla instruktorów, prezesów i zarządów z powodu braku odpowiednich instruktorów.

Ad 3.
Nie było chętnej młodzieży do uczestnictwa w rekolekcjach młodzieżowych w zimowe ferie i w wakacje, na których zapoznawaliby się z ideą SM. Planowano też „Wakacje z Maryja”.

Ad 4.
Jako Moderator podjąłem też trud przygotowania propozycji dla tworzenia młodzieżowych grup sodalicyjnych. Oto te propozycje: MDM - Młodzieżowe Drużyny Maryjne 

Dawne i obecne nazwy Sodalicji Mariańskich:
 
1. Sodalicja Mariańska (z łaciny: sodalitas, atis = bliski związek o charakterze zażyłości i przyjaźni; sodalis, is = bliski przyjaciel, kompan, kamrat). Takiej nazwy używano szczególnie w Polsce.
 
2. Kongregacja Maryjna (z łaciny: congregatio, onis = łączenie się w grupę). Takiej nazwy używano na zachodzie Europy, a w Polsce na Śląsku.
 
3. Drużyny Maryjne (drużin = przyjaciel; drużina = grupa, wspólnota). Nazwa używana przez greko-katolików (Bazylianów) dla grup sodalicyjnych, przede wszystkim na Ukrainie.
 
4. Inne spotykane nazwy grup sodalicyjnych:
    - Eucharystyczno-Maryjna Kongregacja (Niemcy)
    - Asysta Maryjna (Polska)
    - Hufiec Maryi (Polska)
 
 
   Tworzenie Młodzieżowych Drużyn Maryjnych w skrócie MDM proponuję zorganizowanie na nowy sposób korzystając z dziedzictwa sodalicyjnego i "oazowego" sodalisa - ks. Franciszka Blachnickiego: 
http://sodalicja-marianska.manifo.com/ks--franciszek-blachnicki
 
 
By kształtować wszystkie wymiary człowieka proponuje się następujące cotygodniowe spotkania:

- W 1 tygodniu miesiąca: 
Liturgia Słowa (echo słowa, homilia) - wymiar duchowy.

- W 2 tygodniu miesiąca: 
Lektura dokumentów Kościoła i dyskusja - wymiar intelektualny.

- W 3 tygodniu miesiąca: 
Konferencja (dziedzina wychowania, zranień, konfliktów w rodzinie, kształcenie charakteru itp.) - wymiar emocjonalny.

- W 4 tygodniu miesiąca: 
Spotkanie wspólnotowe (omówienie spraw wspólnoty i wspólne imieniny osób obchodzących imieniny w tym  miesiącu).

- W 5 tygodniu miesiąca (jak taki wypadnie dzień): 
Nabożeństwo pokutne połączone ze spowiedzią.

 - Raz w miesiącu Wspólna Msza św. z konferencją maryjną.
 - spotkanie sekcji według potrzeby,
- wspólne wyjazdy itp.
 
Proponuję na miejsce aspirantury, kandydatury i członkostwa trzy etapy zawierzenia Maryi:

I etap: zawierzenie się Maryi jako Przewodniczce swojego życia. Teraz jesteś PIELGRZYMEM - Maryja jest od teraz Twoją Przewodniczką w życiu.
 
AKT ZAUFANIA MARYI JAKO MOJEJ PRZEWODNICZCE
Maryjo, Ty nam w wierze przewodzisz i wypraszasz łaski, byśmy w czynieniu dobra i chwaleniu Boga nigdy nie ustawali. Ty jesteś Pocieszycielką naszą, bo razem ze swoim Synem chcesz "otrzeć z naszego oblicza wszelką łzę". Ty w sytuacji duchowego zagubienia polskiego narodu pokazujesz nam Jezusa, byśmy Go na nowo z wiarą przyjęli do naszych serc. Tylko On może je odnowić, umocnić i przemienić na wzór swego Serca. Maryjo, pomagaj nam przekraczać próg nadziei, by iść po drogach światłości.
Maryjo, Matko Dobrej Drogi, obieram Cię  więc dzisiaj za PRZEWODNICZKĘ mojej drogi życiowej. Prowadź mnie po drogach mojego życia, czasami stromych, pełnych wybojów. Pomóż mi zwalczać moje wady: pychę, lenistwo, obojętność wobec bliźnich i nieodpowiedzialność. Doprowadź mnie do Jezusa. Naucz mnie Go słuchać, w Niego się wpatrywać, za Nim iść, coraz bardziej w Niego wierzyć, ufać Mu i Go kochać. Maryjo, moja Przewodniczko do Syna swego nas prowadź. Amen.
 
II etap: zawierzenie się Maryi jako Matce.  Teraz jesteś SYNEM/CÓRKĄ MARYI - Maryja stała się dla Ciebie Matką.
 
AKT ZAWIERZENIA MARYI JAKO MOJEJ MATCE
Najcenniejszym skarbem dla każdego człowieka na ziemi jest jego matka. Maryja dla Jezusa była także najdroższą osobą. Ten drogocenny dar przekazuje nam Pan umierając na krzyżu. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja (J 19, 26-27). W osobie umiłowanego przez Pana ucznia kościół widzi wszystkich chrześcijan. Odtąd wszyscy wierzący w Chrystusa mają prawo nazywać Cię Maryjo swoją Matką.
Chcę dzisiaj też nazwać Cię moją MATKĄ. Wierzę, że Maryjo będziesz zawsze obecna w moim domu i w moim życiu. Bądź ze mną w chwilach trudnych i radosnych.  Zawierzam Ci moje serce, mój umysł, ciało, zmysły, emocje, pamięć zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, moją teraźniejszość i moją przyszłość aż do śmierci cielesnej. Maryjo zawierzam się całkowicie i bezgranicznie Twojej matczynej miłości. Weź mnie pod Twój bezpieczny płaszcz. Amen.
 

III etap: Oddanie się  Maryi jako Pani i Królowej. Teraz jesteś RYCERZEM  MARYI - Jesteś do Jej usług.
 
AKT ODDANIA SIĘ MARYI JAKO MOJEJ PANI I KRÓLOWEJ
Kościół podaje mi do wierzenia prawdę, że Najświętsza Maryja Panna po swym ziemskim życiu została wzięta do nieba i przez Boga wyniesiona ponad wszystkie stworzenia. To Ją widzi w swojej apokaliptycznej wizji św. Jan Ewangelista. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1).  Jest więc Maryja Królową Nieba i ziemi. My, Polacy, nazywamy Ją Królową naszej Ojczyzny, Królową Polski. Wiele jest w historii faktów, które dobitnie świadczą o opiece Maryi nad naszym krajem. Jest więc Maryja nie tylko moją Matką ale i moją Królową.
Oto dzisiaj oddaję się Tobie całkowicie Maryjo, byś posługiwała się mną jako moja PANI i KRÓLOWA i wszystkim co posiadam według Twojego upodobania. Uczyń mnie posłusznym narzędziem w Twoich dłoniach dla ratowania dusz ludzkich w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Uproś mi łaskę wiary, dar rozumu i dar męstwa. Idąc za wzorem bł. Jana Pawła II i ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć Totus Tuus – cały Twój o Maryjo. „Cały Twój jestem, a wszystko co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Cię do wszystkiego, co moje. Użycz mi Twego serca, Maryjo” Amen.


Ad 5.
Zaproponowałem Sodalicji Mariańskiej: Ruch FFI (fons – źródło; flos – kwiat; ignis – ogień) dla ludzi zmęczonych życiem, kłopotami rodzinnymi, zawodowymi, ekono-micznymi; dla tych, którzy przeżywają chwile załamań, kryzysy, depresje itp.

Punkty Konsultacyjne FFI.
Tworzą je Grupy Animatorów FFI składające się z  kapłanów, pedagogów, psychologów, psychiatrów, lekarzy, prawników itp. i działają na rzecz zdrowia duchowego, intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego człowieka.
W Punktach Konsultacyjnych FFI osoba zorientuje się co jest jej w tej chwili najabardziej potrzebne, czy ksiądz, lekarz, psycholog, czy prawnik itp i tam zostanie skierowana.

Ogniska FFI
Ogniska FFI tworzą ludzie, którzy znaleźli piękny kącik na spotykanie się ze sobą, by wspólnie się modlić, rozwijać swoje zdolności i planować pracę na rzecz innych ludzi.
- znajdź piekne miejsce (rzeka, jezioro, las itp.)
- znajdź grupkę znajomych,
- spotykaj się w tym gronie,
- ubogacajcie siebie nawzajem
- i utwórzcie Ognisko FFI.

Domy FFI
Domy FFI, to domy w pięknych okolicach do których mogliby na jakiś czas przyjechać ludzie przeżywający trudne chwile w życiu, by tu odpocząć, na nowo przemyśleć życie, umocnić się duchowo, psychicznie i zdrowotnie.
1. Pobyć w pięknym otoczeniu, zregenerować swoje siły.
2. Przemyśleć  na nowo swój dotychczasowy sposób działania i go zmienić, by stawić czoła nowym wyzwaniom.
3. Zawrzeć nowe przyjaźnie.
4. Rozwinąć duchową sferę człowieka.
 
 
I. Zaburzenia w człowieku
 
      Wiele jest powodów zaburzeń  w człowieku, zwłaszcza w sferze duchowo-emocjonalnej. Oto niektóre z nich:
śmierć ukochanej osoby,
rozpad  małżeństwa,
choroba fizyczna,
inwalidztwo,
brak mieszkania,
brak pieniędzy,
utrata pracy,
brak perspektyw,
starzenie się,
dorastanie,
duża odpowiedzialność,
uzależnienia,
trudności w pracy,
trudności w nauce,
trudności w przystosowaniu się do otoczenia,
dłużąca się praca,
nużąca praca,
złe środowisko pracy,
wymagający pracodawca,
niezadowolenie z siebie, ze swojej pracy, wyglądu itp.,
problemy duchowe[1].
 
     Wiele  zaburzeń powstaje także w związku z pracą, z problemami w pracy. Sytuacje w pracy wpływają na psychikę człowieka, jego nastawienie do życia, do rodziny, do społeczeństwa. Oddziałują także na  ciało. Człowiek czuje się wyczerpany, bolą go mięśnie, może mieć ataki paniki, lęku, może być rozdrażniony, może mieć skrócony oddech (hiperwentylacja), zakłóconą pamięć, trudności w przełykaniu, zakłócenie snu, dzwonienie w uszach, zniekształcenie widzenia, obniżoną wrażliwość na ból, utrata koncentracji, bóle szyi i ramion, alergie, depresje, podwyższona wrażliwość na światło i dźwięk, mrowienie w dłoniach i stopach, bóle w klatce piersiowej, omdlenia itd.[2] To zaś z kolei wpływa na zachowanie w rodzinie, która może bardzo  cierpieć z  powodu nadpobudliwości, nerwowości, depresji. Ilość pracy, pożądany poziom jej  jakości stają się często źródłem stresów i zaburzeń w człowieku.
    Lekarze-naukowcy zbadali związek między zaburzeniami umysłu a zaburzeniami ciała. Około 90-95%  wszystkich chorób ma swoje źródło w sferze psychicznej. Udowodniono, że bardzo często przyczynami zaburzeń trawiennych, niestrawności jest niepokój, nerwowość, stres. Kiedy mężczyzna spieszy się  jedząc lunch, to prawdopodobnie dlatego, iż męczy go stres. Kiedy przełyka pokarm nie żując go, to prawdopodobnie dlatego, iż pragnie jak najszybciej wrócić do biura i sprawdzić, jak przebiega ostatnia z prowadzonych przez niego spraw. Kiedy kobieta chwyta kanapkę, aby zjeść ja przy biurku, to bardzo prawdopodobne, iż niepokoi się o swoją pracę[3].
    Stres  związany z pracą może przyczynić się do  załamania nerwowego. W roku  1956 niejaki James Carter, operator maszyny  oskarżył General Motors iż stresy  przeżywane w pracy były przyczyną jego choroby. Carter sprawę wygrał[4].
 
II. Sposoby ochrony przed zagrożeniami
 
1. Szukanie odpowiednich sposobów odpoczynku
 
    Każdy człowiek potrzebuje wypoczynku, by być w dobrej formie duchowej, by pozytywnie być nastawionym do pracy, do ludzi, do otoczenia. Powinno się dbać  o równowagę swoich sił  fizycznych, psychicznych i duchowych. Potrzeba  by człowiek  znalazł chwile na odpoczynek. Trzeba nauczyć się troski o siebie. Żyć w sposób pełny i nie poddawać się smutkowi, nudzie[5].
     Oto propozycje niektórych autorów. Bardzo ważny jest relaks fizyczny, zwłaszcza gdy człowiek  jest zestresowany, zmęczony.  Trzeba wtedy  wykonać powolne, głębokie, ale wolne  oddechy. Należy się wyciszyć, rozluźnić mięśnie, zrobić masaż. W odpoczynek włączyć własną wyobraźnię.  Pomyśleć, że jest z tobą coraz lepiej i wyobrażać sobie, że jest się zdrowym, że wszystko jest w porządku. Nie myśl o  stresie, chorobach, problemach, że są od ciebie mocniejsze, potężniejsze. Pomyśl, że twój organizm jest silniejszy od nich. Można także wyobrazić sobie, że na jakiś czas opuszczamy swoje ciało, by  zniszczyć  jakby od zewnątrz swój ból[6].
    Ważną metodą redukcji napięcia lękowego są ćwiczenia fizyczne. Rozładowują one agresywność, zaspakajają  nabytą w czasie ewolucji potrzebę ruchu i wysiłku fizycznego, dotlenia się wtedy organizm, wzrasta tempo przemiany materii i jego wydalania. Ważne są rozrywki i zabawa jako także ważny środek redukcji napięcia. Ludzie radośni żyją lepiej, zdrowiej i dłużej[7].
    Warto wybrać się także na spacer, odwiedzić piękne okolice (las, jeziora, morze, góry), zmienić na jakiś czas otoczenie.
    Zachować także optymizm. Wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Myśleć pozytywnie. Nie rozmyślać o klęskach[8].
 
 
2. Przemyślenie na nowo swojego  sposobu działania
i stawianie czoła nowym wyzwaniom
 
     Gdy jest źle, nie panikować, ale przemyśleć na nowo sposób działania. Trzeba  analizować własne doświadczenia, znajdując własne odpowiedzi  na pytania, uczyć się elastyczności, współdziałać z innymi, by  lepiej przedstawić sobie  sposoby własnego działania i uczynić je skuteczniejszymi w nowych sytuacjach.
      By stawiać czoło nowym wyzwaniom, trzeba mieć szacunek dla siebie, dla swoich przemyśleć i spróbować podjąć odważnie decyzje, wziąć odpowiedzialność  za swoje własne życie. Trzeba doświadczyć swojej aktywności, wykorzystywać swe talenty i możliwości twórcze, zmodyfikować  sposoby działania. Uznać swoją wiedzę. Rozpoznać swoją niepowtarzalność. Nie poddawać się złości[9].
     Potrzeba zrozumieć swoje priorytety. Sprecyzować  co jest dla mnie  w życiu ważne.  Co  chce zrobić ze swoim życiem? Czy ważniejsza jest praca czy rodzina, czy jeszcze inne sprawy? Czy kariera jest dla mnie najważniejsza? Czy ważniejsza jest moja praca czy moje hobby? Co mogę zrobić aby zaspokoić swoje ambicje? Jakie odczuwam ograniczenia? Czy poczucie komfortu, spokoju i czerpanie radości z życia są dla mnie ważniejsze niż gromadzenie pieniędzy i sukcesy zawodowe?  Choć nie jest  łatwa  odpowiedź na to pytanie, ale  trzeba spróbować na nie odpowiedzieć. Trzeba określić także: Czy dzieci są  ważniejsze  niż cokolwiek inne, jak ważne są dla mnie pieniądze, jak bardzo moje życie jest uzależnione od  pieniędzy? Warto  pomyśleć: ile rzeczy, które naprawdę dałoby ci radość, zniknie z tego świata z powodu  mojego dotychczasowego trybu życia, bo goniłem za pieniędzmi, za karierą. Potrzeba także zapytać jak ważne jest dla mnie zdrowie. Trzeba również nauczyć się mówić „nie”, gdy to nie służy człowiekowi. Kiedy masz problem, próbuj zobaczyć go  we właściwych proporcjach. Ustal hierarchię  celów, priorytetów w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś je widzieć za 10, 15 lat. Pomyśl o dniu dzisiejszym jakby to był ostatni dzień Twojego życia i co byś wtedy zrobił, co byłoby dla ciebie najważniejsze[10].
  Ważną metodą przeciwdziałania napięciom lękowym jest ustalenie realistycznych celów  życiowych  i realistycznych celów doraźnego działania. Nie należy ustalać za wysokich celów życiowych, ani ich zaniżać, Ważne, by ustalić cele życiowe zgodnie z wymaganiami higieny psychicznej w ten sposób, by doraźne cele działania, krótkofalowe cele życiowe były zharmonizowane z długofalowymi celami życiowymi. Trzeba zachować jednak cierpliwość. Poleca się jako jedną z technik walki z napięciem psychicznym uporczywe obstawanie przy tym, co człowiek uważa za słuszne i do tego robienie tego w  stosownym czasie i przyznawanie się  do błędów, gdy je człowiek popełni[11].
 
3. Tworzenie więzi międzyludzkich
 
      Ważne jest by człowiek nie był sam, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Powinien więc tworzyć więzi międzyludzkie, związane z  rodziną, pracą, z rówieśnikami.
      Ludzie pragną  ciepłych, opiekuńczych relacji z innymi. Towarzystwo ubezpieczeniowe w USA  odkryły na przykład, że jeśli żona całuje swojego męża, kiedy rano wychodzi do pracy, to prawdopodobieństwo jego wypadku w drodze do biura czy fabryki jest mniejsze. Przeciętnie będzie żył o pięć lat dłużej, niż gdyby żona nie całowała go każdego ranka[12].
     Ważne jest budowanie więzi międzyludzkich i nie ukrywanie uczuć wobec najbliższych[13].
     Posiadanie przyjaciół i zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi  to ważna forma walki z napięciem lękowym i bariera zabezpieczającą przed lękiem. Przyjaciele i rodzina zapewniają  stabilizację życia człowieka,  w sytuacjach kryzysowych człowiek staje się mniej bezradny. Przyjaźń uczy tolerancji, akceptacji, cierpliwości. Rozwija się w niej zarówno sympatia jak i empatia[14].
 
 
4. Rozwijanie sfery duchowej człowieka
 
     Ludzie muszą mieć oparcie nie tylko w ludziach, ale także w Kimś większym od ludzi. Dla jednych to Absolut, różni bogowie, dla innych Bóg (mahometanie, prawosławni, protestanci, katolicy). Temu Bogu trzeba zawierzyć siebie, swoją pracę, rodzinę, zakład, całą przyszłość.
     Należąc do Kościoła Katolickiego należy rozwijać swoje życie religijne i duchowe, zwłaszcza poprzez modlitwę, zasłuchanie się w Słowa Boga, poprzez uczestnictwo w liturgii, korzystania z sakramentów ( w Kościele katolickim), poprzez ascezę. To pomaga człowiekowi nie upadać, nie załamywać, ale  trwać[15].
_________
[1]Por.  Shirley Trickett, Lęk i depresja. Jak radzić sobie z lękiem i depresją, Kielce 1999, s. 39.
[2]Por. tamże, s. 126-128.
[3]Vernon Coleman, Potega umysłu. Jak wykorzystać umysł do leczenia ciała,  Warszawa 1997, s.  51; por. tamże, s.  50-85.
[4] Por. tamże, s. 51-52; por. tamże (inne przykłady), s. 56-66.
[5]Por. Vernon Coleman, Potęga umysłu. Jak wykorzystać umysł do leczenia ciała,  Warszawa 1997, s. 86-88; 95-99..
[6] Por. tamże, s. 143-148.
[7] Por. Józef Bazylak i Stanisław Siek, Elementy higieny psychicznej w psychologii pastoralnej, Warszawa 1883, s. 213.
[8]Por. Vernon Coleman, Potęga umysłu. Jak wykorzystać umysł do leczenia ciała,  Warszawa 1997, s. 115-119.
[9] Por. tamże, s. 88-90.
[10] Por. tamże, s. 129-134.
[11] Józef Bazylak i Stanisław Siek, Elementy higieny psychicznej w psychologii pastoralnej, Warszawa 1883, s. 211-212.
[12] Vernon Coleman, Potega umysłu. Jak wykorzystać umysł do leczenia ciała,  Warszawa 1997, s. 126.
[13] Por. tamże, s. 126-129.
[14] Por. Józef Bazylak i Stanisław Siek, Elementy higieny psychicznej w psychologii pastoralnej, Warszawa 1883, s. 214.
[15] Por. Andrzej Santorski, Droga życia wewnętrznego, Warszawa 1998; por. Zawierzyć się Bożej Opatrzności, Warszawa 2000.
 

Paulińskie WYTŁUMACZENIE NAZWY
„FONS-FLOS-IGNIS”
(ŹRÓDŁO-KWIAT-PŁOMIEŃ)

Źródło
Na pustyni (Egipt – Tebaida) gdzie mieszkał św. Paweł I Pustelnik (IV-V w.) Patriarcha Zakonu Paulińskiego z Jasnej Góry, było źródło, miejsce, skąd czerpał Paweł źródlaną wodę do spożycia. Każdy pauliński klasztor ma być i często jest miejscem pielgrzymek, miejscem otrzymywania od Boga szczególnych łask, jakby źródłem Bożych łask. Źródłem jest Bóg w Nim jest siła, z Niego mamy czerpać siłę

Kwiat
Paulini czczą Maryję, która jest kwiatem. Nie wystarczy kwiat wąchać i podziwiać, tzn. nie wystarczy stawiać Maryi figury, malować obrazy, obnosić je i organizować do Niej nabożeństwa. Trzeba stać się samemu kwiatem, Maryją. W jaki sposób to uczynić? Zobaczyć, gdzie Maryja rosła, w jakiej ziemi (w Panu), w jaki sposób czerpała z tej ziemi soki i w jakim kierunku zwracała Swój wzrok, Swoje oblicze (ku Komu wzrastała, na jakie Słońce otwierała swe Oblicze).


Ogień
Kanonik z Ostrzychomia (Węgry) bł. Euzebiusz jeden z twórców Zakonu Paulinów, jego pierwszy Generał miał widzenie, w którym widział jak małe ogniki, które ukazały się po lesie (pustelnicy na Nizinie Naddunajskiej – XIII w.) złączyły się w jeden wielki ogień. Zrozumiał, że tych pojedyńczych pustelników ma zebrać do klasztoru, by świecili światu swoją świętością. Tak powstawały kolejne paulińskie klasztory. Każdy pauliński klasztor i każdy paulin miał być ogniem, który innych zapala do życia dla Boga i ludzi.Ad. 6.
Poświęciłem też wiele chwil i sił, by złączyć działania ruchów maryjnych, w tym celu zaproponowałem I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Maryjnych w Strachocinie k. Sanoka pod opieką Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika i przy współudziale Księdza proboszcza Józefa Niżnika i Sióstr Franciszkanek Rycerstwa. Taki Kongres odbył się od 13 do 16 maja 2004 roku w Strachocinie k. Sanoka, w miejscu urodzenia wielkiego czciciela Maryi i patrona Polski – św. Andrzeja Boboli, którego święto obchodzimy 16 maja. Przyjechało wiele wspólnot maryjnych. Celem I Kongresu było zapoznanie się z duchowością poszczególnych wspólnot maryjnych.

PROGRAM I KONGRESU RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ MARYJNYCH
STRACHOCINA 13.05-16.05 2004

13 V /CZWARTEK/
18.00
Rozpoczęcie uroczystej procesji z figurą Matki Bożej na Bobolówkę;
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bp. Stefana Moskwy

21.00
Apel Jasnogórski

14 V /PIĄTEK/
8.45
ks. dr Wacław Siwak, Maryjny wymiar duchowości i pobożności chrześcijańskiej. Refleksje teologiczno-duszpasterskie na kanwie lektury dokumentu PAMI: Matka Pana

9.30
Apostolat Maryjny

11.00
Arcybractwa Szkaplerza Świętego NMP z Góry Karmel

12.00
Apostolstwo Chorych

14.15
ks. dr Piotr Kandefer, Kult maryjny w pismach sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

15.00
Ruch Światło Życie (Oaza)

16.00
Ruch Rodzin Nazaretańskich

17.00
Legion Maryi

18.30
Msza św.

21.00
Uroczyste nieszpory maryjne

15 V /SOBOTA/
8.45
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

9.30
ks. mgr lic. Stanisław Piętka, Niepokalane Poczęcie, fundamentem teologicznym MI

11.30
Msza św. dla Rycerstwa Niepokalanej /Stacja Roku Niepokalanego Poczęcia/

14.00
Wyjazd do Komańczy /klasztoru SS Nazaretanek, gdzie był więziony
ks. Stefan kard. Wyszyński/ i Pustelni św. Jan z Dukli

19.30
Sztuka teatralna, Diamentowy krzyżyk

21.00
Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi

16 V /NIEDZIELA/
8.45
ks. dr Jan Pach, Maryjna duchowość ks. Stefana kard. Wyszyńskiego

9.30
Ruch Apostolski Pomocników Matki Kościoła

10.00
Sodalicja Mariańska

11.30
Msza św. na zakończenie Kongresu Ruchów Maryjnych z udziałem Nowicjatu OO Jezuitów z Polski, Słowacji i Czech

Arcybiskup Józef Michalik prosił mnie, bym się podjął organizacji następnych Kongresów Ruchów i Stowarzyszeń Maryjnych. Z powodu śmierci mamy (2005), a potem i taty (2008) i żałoby po nich, nie miałem siły na kolejne Kongresy. Planowałem taki Kongres II z kolei na Jasnej Górze 1-3 maja 2012, ale chyba się nie odbędzie. Planowałem na nim omówienie duchowości poszczególnych stowarzyszeń maryjnych i stworzenie wspólnej Akademii Duchowości Maryjnej w myśl słów ks. Adama Szulca wypowiedzianych na Jasnej Górze na I Europejskim Kongresie Sodalicji Mariańskich 26.III. 2010):
„Sodalicje powinny stawać się szkołą, która uczy dojrzałego zawierzania Maryi nie tylko siebie samego i życia osobistego, ale również rodzin, społeczności w których żyjemy i działamy, całego świata. Oczekiwałbym, aby Sodalicje nieustannie pogłębiały nie tylko duchowość maryjną ale i również teologię maryjną, tą praktyczną, pastoralną – bo dziś w świecie brakuje dojrzałej duchowości maryjnej. Mamy wiele nurtów duchowości maryjnej, ale często nie są one pogłębione, lecz nastawione na sensacje lub szukające drogi duchowej na skróty, a brakuje środowisk, wspólnot, które by uczyły mądrej i pogłębionej duchowości Maryjnej”. Planowana Akademia miała tez zająć się teologią, psychologią i duchowością kobiety (biznesmenki, matki itp.)
Planowałem także, by 3 maja na Jasnej Górze był czasem wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę ze swoimi sztandarami maryjnymi wszystkich ruchów maryjnych, na sumę na godz. 11 pod szczyt jasnogórski. A także by zaktywizować się na pielgrzymkach na Jasną Górę i do innych Sanktuariów maryjnych.

Ad 7.
12 listopada 2002 roku na moją prośbę Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego pozwoliła mi na wznowienie wydawania pisma sodalicyjnego: „Sodalis Marianus. Pierwszy numer wyszedł w grudniu 2002 roku. Do roku 2010 byłem jego redaktorem i autorem wielu artykułów.

SODALIS MARIANUS
Nr 1/2002
▪ Per Mariam - ad maiorem Dei gloriam! - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Sodalicje Mariańskie - Mieczysław Łacek OSPPE (3-13)
▪ Statut Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce (14-21)
▪ Zjazd delegatów polskich Sodalicji Mariańskich (22-23)
▪ Sprawozdanie z działalności Federacji - Regina Pruszyńska (24-28)
▪ Sprawozdanie ze spotkania z ks. Prymasem Polski kard. J. Glempem (29-30)
▪ Zachęta do zakładania nowych Sodalicji Mariańskich (31)
▪ Sodalicje Mariańskie w Polsce w 1939 r. (32-44)
▪ Sodalicje Mariańskie w Polsce w 2002 r. (45-46)
   ▪ Życzenia na Boże Narodzenie (47)

SODALIS MARIANUS
Nr 1(2)/2003
  ▪ Per Mariam ad Jesum! - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę (3)
▪ Duchowość Miłosierdzia Bożego - ks. Stanisław Urbański (4-18)
▪ Statut Ruchu Rycerzy Miłosierdzia Bożego (19-20)
▪ Czas oczyszczenia nowym wzywaniem dla formacji w ruchach
 i stowarzyszeniach - Adam Schulz SJ Przewodniczący ORRK (21-30)
▪ Sodalicja Mariańska w Poznaniu - Krystyna Medycka (31-34)
▪ Kącik humoru (35)
▪ Internetowy serwis ORRK (36-37)
▪ W Tobie szukamy Boga - Magdalena Toruńska (38)
     ▪ Poprawki do Statutu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce (39)


SODALIS MARIANUS
Nr 2(3)/2003
    ▪ Cześć Maryi - Cześć i chwała! - Mieczysław Łacek OSPPE (2-3)
▪ Kanonizacje w Rzymie;
 św. Józef Sebastian Pelczar – Canonizzatione (4-7)
 św. Urszula Ledóchowska - s. Jadwiga Batogowska (8-14)
 św. Maria de Mattias – Canonizzatione (15-17)
św. Virginia Centurione Bracelli – Canonizzatione (18-22)
▪ Sanktuarium Świętego Domku - Loreto. Przewodnik duchowy i artystyczny (23-31)
▪ Cud eucharystyczny z Lanciano - broszura włoska (32-33)
▪ Kącik humoru - ks. Jan Twardowski (34)
▪ Koronka ku czci Ducha Świętego - Misjonarze Werbiści (35-36)
▪ Eucharystyczna modlitwa z Lanciano - Chiesa di s. Francesco (37)
▪ Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Ojca Pio (38)
▪ Drogie Sodaliski i Sodalisi – Grzegorz Baran (39)

SODALIS MARIANUS
Nr 3(4)/2003
    ▪ Maryi służ! - Służyć chcę! - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
    ▪ Ks. Józef Winkowski (1888-1951) (3-5)
    ▪ Kalendarium z życia ks. Józef Winkowskiego (6-7)
    ▪ Kolonia na Śnieżnicy - ks. Jan Zając (8-16)
▪ Książę Metropolita Krakowski na Śnieżnicy. Wielki dzień naszej Kolonii (17-23)
  ▪ Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny (24)
    ▪ Zostaw sobie czas (25)
    ▪ W dniu 84. urodzin pielgrzymowała na Giewont (26-28)
▪ Zaufałam Panu Bogu i Matce Najświętszej - Stefania Gońska (29-30)
      ▪ Do Przyjaciela - Helena Oshiro (34)
     ▪ Zarys historii Bachledówki - Mieczysław Łacek OSPPE (35-38)
     ▪ Kącik humoru (39)

SODALIS MARIANUS
Nr 4(5)/2003
     ▪ Per Mariam - ad maiorem Dei gloriam! - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
    ▪ Rekolekcje Sodalicji Mariańskiej, Gietrzwałd (2-6 lipca 2003) - Joanna Morawska (4-5)
    ▪ Nieustający różaniec - ks. Stanisław Tkacz (6-7)
▪ Radość z odmawiania Różańca św. - Mieczysław Łacek OSPPE (8-14)
▪ Modlitwa Różańcowa w Sodalicji Mariańskiej - Ilona Kołodziejczyk (15-22)

▪ Jak paciorki różańca... - Anna Zarębska (23-24)
▪ Pani Poznania - Krystyna Medycka (25-28)
▪ Kazanie na inaugurację roku szkolnego w szkołach Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce - Mieczysław Łacek OSPPE (29-32)
▪ XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich w Polsce na Jasną Górę (33)
▪ Rozporządzenie MSWiA w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce (34)
▪ Medytacja Matki Teresy z Kalkuty (35-36)
▪ Uśmiech Jana Pawła II (37-38)
▪ Kącik porad domowych (39)

SODALIS MARIANUS
Nr 1(6)/2004
     ▪ Cześć Maryi - Cześć i chwała! - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Apel Jasnogórski (1953-2003) - Mieczysław Łacek OSPPE (3-6)
  ▪ List papieski z okazji 50-lecia Apelu Jasnogórskiego - Jan Paweł II (7-8)
  ▪ Życie duchowe sodalisów - Mieczysław Łacek OSPPE (9-14)
  ▪ Kondycja duchowa młodego pokolenia Polaków - ks. Krzysztof Pawlina (15-27)
  ▪ Jubileusz 15-lecia reaktywowania Sodalicji Mariańskiej w Poznaniu - Krystyna Medycka (28-34)
  ▪ Piękne spotkanie w dniu Niepokalanego Poczęcia Maryi- Izabela Żmudzka (35)
     ▪ O Romanie Brandstaetterze - Krystyna Medycka (36-38)
     ▪ Nowe sformułowanie przykazań kościelnych - list Episkopatu Polski (39)
     ▪ Kącik humoru (40)

SODALIS MARIANUS
Nr 2(7)/2004
      ▪ Nadeszła wiosna... - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Moja Wiosna - Gabriela Brzyś (3-5)
▪ Matka Boża Kwietniowa - ks. Andrzej Zwoliński (6)
▪ Wigilia Wielkanocna - kard. Karol Wojtyła (7-8)
▪ Pascha - Lucjan Rydel (9)
▪ Matka Boża Majowa - ks. Andrzej Zwoliński (10)
▪ Jestem Niepokalanym Poczęciem - Jan Paweł II (11-13)
▪ Życie duchowe Sodalisów - Mieczysław Łacek OSPPE (14-24)
▪ Nowenna Nieustająca - z Niepokalanowa (25-27)
▪ Matka Boża Czerwcowa - ks. Andrzej Zwoliński (28)
▪ O poufałej przyjaźni z Jezusem - św. Tomasz a Kempie (29-30)
▪ Rok temu - Danuta Lisowska (31-32)
▪ Nowe przepisy liturgii Mszy św.  - ks. Paweł Maciaszek (33-34)
▪ Zaproszenie na I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Maryjnych -ks. Józef Niżnik (35-36)
▪ Domowe porady (38)
▪ Z przymrużeniem oka (40)


SODALIS MARIANUS
Nr 3(8)/2004
      ▪ Im kto jest pokorniejszy… - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
 ▪ Parafia rzymskokatolicka w Strachocinie (3-5)
 ▪ Sanktuarium sw. Andrzeja Boboli w Strachocinie (6- 8)
 ▪ Zgromadzenie sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie (9-13)
 ▪ Spotkanie ze św. Andrzejem Bobolą - Ewa-Józef Swarożyńska (14-17)
 ▪ Tajemnice bolesne Różańca Świętego (18-19)
 ▪ Naśladowanie Chrystusa przez naśladowanie Maryi -
 Mieczysław Łacek OSPPE (20-26)
 ▪ Z życia Sodalicji - Krystyna Medycka, Anna Zarębska, Zofia Parzniewska, Beata Pryba (27-36)
     ▪ Z listów - ks. Jan Zając (37)
     ▪ Komunikaty (38-40)


SODALIS MARIANUS
Nr 4(9)/2004
      ▪ Nie bójcie się Boga… - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
    ▪ Rekolekcje Sodalicji Mariańskich - Emilio Cardenas SM (3-10)
    ▪ Ojciec Chaminade i jego dzieło - Dariusz Purga (11-18)
    ▪ Zgromadźcie się w Kongregacji! (19-21)
      ▪ Faustino Perez-Manglano (22-24)
      ▪ Ośrodek Duchowości "Bł. Chaminade'a" (25-28)
    ▪ Akt poświęcenia się Maryi o. Chaminade'a (29-30)
      ▪ Akt poświęcenia się – Przymierze (31-32)
      ▪ Obrazki z podróży - Krystyna Medycka (33-34)
      ▪ Z życia Sodalicji - ks. Henryk Satława (35-39)

SODALIS MARIANUS
Nr 1(10)/2005
   ▪ Rozpoczynamy kolejny rok… - o. Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Rok Eucharystii: Świętowanie niedzieli wyznaniem wiary - Mieczysław Łacek OSPPE (3-9)
  Centrum i sercem wspólnoty parafialnej – celebracja niedzielnej Eucharystii - Mieczysław Łacek OSPPE (10-13)
   Odkrywanie wartości niedzielnej liturgii eucharystycznej - Mieczysław Łacek OSPPE (14-19)
▪ O starości: Starość w Piśmie Świętym - Maria Kaczmarek (20-25)
          Stary człowiek w rodzinie - Władysława Baranek (26-30)
    ▪ Apostolstwo Chorych (31)
▪ Z życia Sodalicji: Sprawozdanie z pracy Sodalicji Mariańskiej Święty Krzyż w Warszawie za rok 2004 - dr Irena Wita – Kaczmarek (32-35)
    Jubileusz 75-lecia Katedralnej Sodalicji Mariańskiej w Sosnowcu - Zofia Parzniewska (36-37)
      ▪ Komunikaty (38-40)

SODALIS MARIANUS
Nr 2(11)/2005
      ▪ Wszyscy bardzo mocno… - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
       ▪ Jan Paweł II:
              Noc Jana Pawła II - ks. Leszek Smoliński (4-5)
            Niezapomniane chwile - Mariusz A. Roman (6)
            Dla Jana Pawła II - Artur A. Pietras (7)
      ▪ Benedykt XVI:
            Papież wielkich perspektyw - abp Ignacy Tokarczuk (8-9)
            Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski (10)
            Benedykt XVI do Polaków - Ewelina Igańska (11-12)
Publikacje ks. kard. J. Ratzingera wydane w Polsce w ostatnich latach (13)
     ▪ Eucharystia: Eucharystia buduje wspólnotę dzieci Bożych -Kościół - Mieczysław Łacek OSPPE (14-18)
     ▪ Młodzieżowe Sodalicje Mariańskie - Mieczysław Łacek OSPPE (19-27)
            Poznańska „Piątka” z ulicy Wronieckiej- Elżbieta Zagórska – Heymann (28-37)
     ▪ Z życia Sodalicji:
            Modlitwa o beatyfikację Ojca Świętego Papieża
            Jana Pawła II - Zofia Parzniewska (38)
     ▪ Komunikaty
            Rekolekcje sodalicyjne w Częstochowie 16-20 lipca 2005 r. (39)
 XXV Ogólnopolska pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę 17 września 2005 r. (40)

SODALIS MARIANUS
Nr 3(12)/2005
      ▪ Ważna jest dla nas historia Sodalicji - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ III OGÓLNOPOLSKI KONGRES RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
      Przewodnik Kongresowy 2005-2007
          Jan Paweł II o ruchach i stowarzyszeniach katolickich (3-7)
Wypowiedzi o ruchach Kard. Josepha Ratzingera obecnie Ojca Świętego Benedykta XVI (8-10)
          III Kongres Tematyczny poświęcony formacji
         duchowej - o. Włodzimierz Tochmański OCD (11-14)
IV Kongres Tematyczny poświęcony kulturze - Piotr Hoffan (15-17)
V Kongres Tematyczny poświęcony ubogim - Regina Pruszyńska (18-20)
          Kalendarz Kongresów Tematycznych 2005-2007 (21)
          Kongresowy Serwis Internetowy (22)
▪ KARTKI Z HISTORII SODALICJI MARIAŃSKIEJ W POZNANIU
         PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ - Krystyna Medycka
              Początek - 1945 r. (23-25)
Rozwój - lata 1946-1947 (26-27)
          Opieka i pomoc duchowieństwa (27-29)
Stanowisko i poczynania władz państwowych.
Reakcja Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego (29-31)
          Dzieje Sodalicji Mariańskiej Studentek Uniwersytetu Poznańskiego (31-40)

SODALIS MARIANUS
Nr 4(13)/2005
      ▪ Kolejny raz przeżyliśmy owocne rekolekcje - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Rekolekcje dla Sodalicji Mariańskich - Marianiści – Częstochowa (3-8)
▪ Eucharystia musi stać się centrum naszego życia - Benedykt XVI (9-13)
▪ Uroczystości 85. rocznicy Cudu nad Wisłą i Święto Wojska
        Polskiego - Mikołaj Wójcik (14-15)
 ▪ Poległ za chrześcijańską Europę - bp Stanisław Wielgus (16-26)
 ▪ Minęła 132. rocznica urodzin generała Józefa Hallera - Mariusz Ratajkiewicz (27-31)
 ▪ Życie duchowe Jadwigi Myszczyńskiej - ks. Zenon Mońka (32-34)
     ▪ O. Władysław Siwek TJ  Moderator Sodalicji Mariańskich
        i duszpasterz akademicki - Krystyna Medycka (35-37)
     ▪ Z życia Sodalicji - Jadwiga Chabrowska (38-39)
SODALIS MARIANUS
Nr 1(14)/2006
▪ Omnia ad maiorem Dei gloriam... - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ List Ojca świętego na 1 stycznia 2006 r. - Papież Benedykt XVI (3-10)
 ▪ SM w służbie ubogim w latach 1563 - 1945 - ks. Krzysztof Bielawny (11-20)
 ▪ Kongres Tematyczny W służbie ubogim - Federacja Sodalicji Mariańskiej (21-23)
      ▪ Ubogi - śp. ks. Jan Twardowski (24-25)
▪ Sylwetka śp. Ks. prof. Mariana Wolniewicza - Krystyna Medycka (26-29)
 ▪ Członkowie poznańskiej SM wspominają śp. Moderatora Seniora Ks. Mariana Wolniewicza (30-39)
     ▪ Życzenia noworoczne (40)

SODALIS MARIANUS
Nr 2(15)/2006
▪ Bóg jest miłością – Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Encyklika Deus Caritas est (fragmenty) - Papież Benedykt XVI (1)
      ▪ Uczyń nas Panie godnymi - bł. M. Teresa z Kalkuty (3-19)
 ▪ Kierunki odnowy Kościoła w Polsce - Papież Benedykt XVI (19-22)
      ▪ Nowa ewangelizacja - Papież Benedykt XVI (23-24)
    ▪ Apteka Bożego Miłosierdzia - Walter Pyka (25)
 ▪ Czego uczył cierpiący papież (Rok po odejściu) - ks. Adam Sekściński (26-28)
 ▪ NAJWIĘKSZY POLSKI SODALIS JAN PAWEŁ II - Mieczysław Łacek OSPPE (29-30)
 ▪ Źródła duchowości Papieża - Roman Antoni Gajczak (30-34)
   ▪ Ankieta Czego szukałam (35-38)
   ▪ Zachęta (39)

SODALIS MARIANUS
Nr 3(16)/2006
      ▪ Per Mariam - Soli Deo - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ 350 rocznica Ślubów Królewskich - Jan Pach OSPPE (3-14)
▪ Śluby Jana Kazimierza i co dalej - Janusz Zbudniewek OSPPE (15-25)
      ▪ Rota ślubowania Akademików (26)
      ▪ Odnawiamy Jasnogórskie Śluby Narodu (27-28)
      ▪ Wielka Nowenna - Maria Okońska (29-30
▪ Spotkania z krakowskimi kardynałami - Danuta Lisowska (31-33)
    ▪ Praca w szkole sodalicyjnej - Justyna Kotowicz (34-35)
     ▪ Ankieta: Czego szukałam (36-38)
     ▪ Zachęta (39)

SODALIS MARIANUS
Nr 4(17)/2006
      ▪ Non omnis moriar - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Światowe spotkanie ruchów kościelnych z Ojcem Świętym w Rzymie (3-5)
▪ Nieście światło Chrystusa do wszystkich środowisk – Benedykt XVI (6-8)
▪ Życie, wolność, jedność, współodpowiedzialność – Benedykt XVI (9-16)
▪ „Przypatrzmy się powołaniu naszemu” – Komisja Duszpasterstwa Ogólnego KEP (17-19)
▪ Ksiądz Prałat Tadeusz Uszyński – I Krajowy Moderator SM – Milena Kundziuk (20-24)
      ▪ Dar kapłańskiego życia – Stanisław Mrozek SJ (25-29)
    ▪ Spotkanie – Feliks Folejewski (30-31)
    ▪ Ksiądz Tadeusz Uszyński – Kard Jean-Marie Lustiger (32)
    ▪ Wspomnienia o Księdzu Rektorze Tadeuszu Uszyńskim – Ks. Józef Maj (33-38)

SODALIS MARIANUS
Nr 1-2(18-19)/2007
▪ Przypatrzmy się powołaniu naszemu - Mieczysław Łacek OSPPE (1-2)
▪ Święta Mario! – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (3-9)
▪ Imię Maryi – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota”(10-14)
▪ Bogarodzico! – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (15-19)
 ▪ Dziewico! – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (20-26)
      ▪ Ja… – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (27-32)
▪ Obieram sobie Ciebie – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (33-38)
  ▪ Obieram… za moją Panią – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (39-45)
▪ Obieram sobie… za Orędowniczkę, Patronkę – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (45-51)
▪ Obieram za Matkę – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (51-58)
▪ I postanawiam sobie mocno! – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (58-69)
▪ Błagam Cię, przyjmij mię… – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (70-73)
▪ Wspieraj Mnie we wszystkich moich sprawach – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (74-78)
▪ Nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci – Ks. Romuald Moskała T.J., „Nasza Rota” (78-82)

SODALIS MARIANUS
Nr 3-4(20-21)/2007
▪ Królowej swej ja wierność przysięgałam…  - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ I. Ceremoniały przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej: do aspirantury, do kandydatury i na członka Sodalicji (3-12)
        ▪ II. Wybór Prefekta i Konsulty (Zarządu) (12-14)
      ▪ III. Nabożeństwa sodalicyjne (14-34)
      ▪ IV. Akty oddania się Matce Bożej (34-36)
      ▪ V. Hymny sodalicyjne (36-39)
      ▪ VI. Pieśni sodalicyjne (40-46)
 ▪ VII. Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (47-54)
 ▪ VIII. Wzory regulaminów sekcji (eucharystycznej, misyjnej, charytatywnej, odczytowej, propagandowej (55-63)
      ▪ IX. Statut Sodalicji czyli Kongregacji Mariańskiej (63-77)
▪ X. Pozdrowienia sodalicyjne (78)

SODALIS MARIANUS
Nr 1-2(22-23)/2008
▪ Bądźcie uczniami moimi - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
 ▪ Program Kongresu „W służbie ubogim” – 18 lutego 2006 r. (3-5)
 ▪ Ubóstwo, nędza i niesprawiedliwość społeczna w świetle nauczania Kościoła – Bp Piotr Jarecki (4-14)
      ▪ Obszary nędzy w rodzinie – Grażyna Sołtyk (15-17)
      ▪ Ubóstwo dzieci i młodzieży – Elżbieta Matejka (18-21)
      ▪ Bezrobocie w Polsce - analiza – Robert Kwiatkowski (21-25)
      ▪ Struktury rodzące ubóstwo – Ewa Tomaszewska (26-31)
    ▪ Dyskusje w grupach (31-41)
▪ Kult Maryi – Matki Syna Bożego – Krystyna Medycka (42-45)
     ▪ W hołdzie Najświętszej Maryi Panny – Krystyna Medycka (46-65)
▪ Prośba o wsparcie duchowe i materialne Misjonarza ks. Jakuba Rostworowskiego – Danuta Lisowska (66-68)
     ▪ Troska o życie duchowe sodalisów – Beata Tryba (69-75)
     ▪ Relacja z rekolekcji sodalicyjnych w Gietrzwałdzie – Zofia Parzniewska (76-78)

SODALIS MARIANUS
Nr 3(24)/2008
▪ Otoczmy troską życie - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Manipulacja człowiekiem i jej skutki – Mieczysław Łacek (3-5)
        ▪ Materializm praktyczny – Mieczysław Łacek (6-7)
      ▪ Zaburzenia w człowieku – Mieczysław Łacek (8-9)
  ▪ Sposoby ochrony przed zagrożeniami – Mieczysław Łacek (10-13
▪ Co może zrobić Sodalicja Mariańska dla ludzi przeżywających kryzys? – Mieczysław Łacek (14-15)
▪ Statut Fundacji na rzecz promocji zdrowia psychiczno-duchowego człowieka <> /Źródło-Kwiat-Płomień/ – Mieczysław Łacek (16-24
    ▪ Strony FFI – Mieczysław Łacek (25-40)

SODALIS MARIANUS
Nr 4(25)/2008
▪ Moja droga jest pewna… - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
      ▪ Program rekolekcji sodalicyjnych na Bachledówce (3-4)
▪ Przedstawienie postaci św. Teresy od Dzieciątka Jezus – S. Bożena Wetoszka (5-9)
▪ Jaką więc drogę wyznacza nam wszystkim św. Teresa? – S. Bożena Wetoszka (10-12)
      ▪ Jak modliła się święta Teresa? – S. Bożena Wetoszka (13-16)
      ▪ Problem cierpienia – S. Bożena Wetoszka (17-19)
      ▪ Terezjańskie przesłanie – S. Bożena Wetoszka (20-22)
 ▪ Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Dominik Wider OCD (23-30)
      ▪ Medytacje o Maryi św. Teresy – S. Bożena Wetoszka (31-38)
     ▪ Rekolekcje SM, Bachledówka, 16-20 lipca 2008 r. – Zofia Parzniewska (39-41)
    ▪ SMS do Jezusa – Krystyna Medycka (42-44)
     ▪ Bądźmy uczniami Chrystusa na wzór Maryi – Krystyna Medycka (45-48)
     ▪ Zdjęcia z rekolekcji na Bachledówce, 16-20 lipca 2008 r. (49-56)

SODALIS MARIANUS
Nr 1(26)/2009
▪ Sodalicja kształci całego człowieka… - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Cechy sodalicji mariańskich - Mieczysław Łacek OSPPE (3-15)
▪ Troska o wymiar fizyczny w sodalicjach mariańskich - Mieczysław Łacek OSPPE (16-20)
 ▪ Troska o rozwój intelektualny w sodalicjach mariańskich - Mieczysław Łacek OSPPE (21-24)
 ▪ Formacja sfery emocjonalnej w sodalicjach mariańskich - Mieczysław Łacek OSPPE (25-31)
 ▪ Troska o rozwój duchowy w sodalicjach mariańskich - Mieczysław Łacek OSPPE (32-44)

SODALIS MARIANUS
Nr 2(27)/2009
▪ Maryja prowadzi każdego sodalisa przez życie zwycięsko… - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
  ▪ Maryjny wymiar duchowości sodalicji mariańskiej - Mieczysław Łacek OSPPE (3-14)
  ▪ Chrystocentryczny wymiar duchowości sodalicji mariańskiej - Mieczysław Łacek OSPPE (15-21)
  ▪ Eklezjalny wymiar duchowości sodalicji mariańskiej - Mieczysław Łacek OSPPE (22-32)
  ▪ Apostolski wymiar duchowości sodalicji mariańskiej - Mieczysław Łacek OSPPE - Mieczysław Łacek OSPPE (33-44)


SODALIS MARIANUS
Nr 3(28)/2009
▪ Trzymajcie się starych dróg – czyniąc życie nowym - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
 ▪ Znak miłości i życia – rekolekcje sodalicyjne w Pniewach – Zofia Parzniewska (3-8)
 ▪ Sodalicja Mariańska a osoba Świętej Matki Urszuli Ledóchowskiej – Monika Grygolonek (9-27)
 ▪ Formacja w Internetowej Sodalicji Mariańskiej (ISM) – Mieczysław Łacek (28-30)
 ▪ Statut Sodalicji Mariańskiej pod wezwaniem Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości i św. Urszuli Ledóchowskiej (31-38)
▪ Nowenny przed aspirantura, kandydatura, członkowstwem w ISM (39-51)
 ▪ Modlitwy ISM (52-54)
    ▪ Ceremoniały ISM (55-59)
     ▪ Kontakt z ISM (60)
     ▪ Jeszcze raz o Poznańskiej S.M. sprzed lat – Krystyna Medycka (62-64)

SODALIS MARIANUS
Nr 4(29)/2009
▪ To nie jest organizacja masowa, ale elitarna… - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
  ▪ Nota biograficzna o Stanisławie Michnowskim, Warszawskim Sodalisie Akademickim – Maria Szymańska (3-4)
 ▪ Wspomnienia o Sodalicji Mariańskiej Akademików w okresie międzywojennym i drugiej wojny światowej – Stanisław Michnowski (5-25)
 ▪ Błogosławiona Natalia Tałasiewicz – zarys sylwetki duchowej – Barbara Judkowiak (26-62)
▪ Władysław Domaradzki – Przywódca Wielkiej Akcji – Mieczysław Łacek OSPPE (63-69)
▪ Modlitwa o beatyfikację Sodalisa inżyniera Władysława Domaradzkiego (1914-1944) (70)
 ▪  I Kongres Sodalicji Mariańskich, Jasna Góra, 25-27 marca 2010 (71-72)
   
SODALIS MARIANUS
Nr 1-2(30-31)/2010
▪ Nie bójcie się przyjąć Maryi - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
    ▪ I Kongres Sodalicji Mariańskich, program (3-5)
▪ I Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich – Kamila Grygolonek (5-12)
 ▪ Dzieje Sodalicji Mariańskich w Polsce na tle sytuacji Kościoła w Europie – Anna Laszuk (13-33)
 ▪ Sodalicje Mariańskie w Polsce (1980-2010) – Grzegorz Baran (34-55)
 ▪ Działalność Warszawskiej Sodalicji Akademickiej w latach 1916-1949 – Paweł Rościszewski (56-68)
 ▪ Co dalej z Sodalicją Mariańską? Nowe inspiracje i nadzieje – Monika Grygolonek (69-81)

SODALIS MARIANUS
Nr 3 (32)/2010
▪Sodalis odznacza się pobożnością maryjną - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Historyczny przegląd Kongregacji Mariańskich w krajach niemieckojęzycznych - Wilfried Becher, MMK Kolonia (3-27)
▪ Kongregacje Mariańskie i Sodalicje – ich działalność w dzisiejszych czasach - Clemens Schneider, MMK Herbstein (28-33)
▪ Kongregacje Mariańskie jutro – przyszłość Kongregacji - Johannes Wettinger, MJK Stuttgart (34- 46)
▪ Maryjna Chrześcijańska Drużyna przy grekokatolickiej Katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu - Katarzyna Kozak, MD (Maryjne Drużyny) Przemyśl
▪ Adresy Kongregacji Mariańskich w Niemczech, Austrii i Włoszech (49-54)

SODALIS MARIANUS
Nr 4 (33)/2010
▪Zawsze Maryja dla narodu była Matką - Mieczysław Łacek OSPPE (1)
▪ Maryja Królową Posiłki w życiu i posłudze pastoralnej ks. Jerzego Popiełuszki – Ks. Prof. Dr hab. Antoni Lewek, Warszawa UKSW (+2010) (3-37)
▪ Modlitwa dziękczynna za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki (37)
▪ W komunii z Bogiem – Ks. Krzysztof Bielawny, Gietrzwałd - Olsztyn (38- 43)
▪ Sodalicje Mariańskie w Polsce (adresy) (44-48)
▪ Spis artykułów Sodalis Marianus (2002-2010) (49-60)


Wydałem też kilka pozycji o Sodalicji Mariańskiej:
1. Katechizm Sodalicji Mariańskich, Warszawa 2006.
2. Ceremoniał Sodalicyjny, Warszawa 2007.
3. W komunii z Bogiem, Kalendarzyk dla szkół Sodalicji Mariańskiej 2010-2011, Warszawa 2010.
4. Sodalicja Mariańska. Kościół naszym domem 2011-2012, Warszawa 2011.
5. Kościół naszym domem, Kalendarzyk dla szkół Sodalicji Mariańskiej 2011-2012, Warszawa 2011.
6. Sodalicja Mariańska w Polsce w I połowie XX wieku, Warszawa 2011.

Jestem też autorem następujących internetowych stron sodalicyjnych:
http://www.sodalicjamarianska.pl
http://sodalicja.blog.interia.pl/
http://sodalicja.blog.interia.pl/InternetowaSodalicjaMarianska/?pr=1/
http://sodalicja.blog.interia.pl/Akademia/

Ad. 8.
W ramach tego punktu z mojej inicjatywy zwołałem na Jasną Górę w dniach 25-27 marca 2010 I Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich, którego tematem przewodnim był „Kongregacje Mariańskie w Europie. Wczoraj, dziś i jutro”. Myśl takiego Kongresu powstała u mnie kiedy zostałem zaproszony do świętowania 6 stycznia 2008 roku w Kolonii w Niemczech Jubileuszu 400-lecia istnienia tamtejszej Kongregacji Mariańskiej. Już wtedy zaprosiłem Sodalicje Kolońską i inne Sodalicje Niemieckie na Jasną Górę. Wcześniej już przedstawiciele Sodalicji w Kolonii uczestniczyli w dorocznych Ogólnopolskich Pielgrzymkach Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę.
Na Kongres na Jasną Górę przybyło ponad 120 uczestników, przede wszystkim z Polski, choć sporą grupę, ponad 30 uczestników, tworzyli także sodalisi z Niemiec, skąd najliczniejszą grupą obok Sodalicji ze Straubing, Herbstein, Stuttgartu i Neuhof, była Sodalicja Mariańska z Kolonii (Marianische Männerkon-gregation 1608 Köln). Sodalisi zebrani na Kongresie dyskutowali o historii, teraźniejszości i o stworzeniu nowej formy Sodalicji Mariańskiej w przyszłości. I Kongres SM poparł słowami pozdrowienia i wdzięczności, wyrażonymi w specjalnie z tej okazji wystosowanym liście, Arcybiskup Kolonii kard. Joachim Meisner.
Pierwszy dzień kongresu, w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny,  patronalnego święta Sodalicji, został otwarty uroczystą Mszą św. w języku łacińskim, której przewodniczył, moderator krajowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce o. dr. Mieczysław Łacek OSPPE. Wzruszony, przypomniałem o wznowieniu działalności SM w Polsce przed 30 laty i zawierzyłem Maryi „trudne dzisiaj i nieznaną przyszłość” Sodalicji.
Codzienne poranne Msze św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, jak również modlitwa Anioł Pański i wieczorny Apel były stałymi punktami każdego dnia Kongresu. Członkowie Sodalicji, zgodnie z zamysłem wspólnoty, przede wszystkim zaangażowani ludzie świeccy, brali czynny udział we współtworzeniu liturgii eucharystycznej. Czytania w języku polskim i niemieckim, modlitwa wiernych w obu językach, śpiew, jak również wspólna droga krzyżowa, sprawiały, iż sodalisi, mimo różnic językowych stawali się sobie coraz bardziej bliscy. Jednoczyło ich bowiem Serce Maryi, któremu każdy sodalis pragnie jak najwierniej służyć, szerząc Królestwo Jej Syna na ziemi poprzez stałą formację intelektualną, duchową i emocjonalną, jak również poprzez zaangażowanie społeczne i nieustanny rozwój, by móc w twórczy sposób stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata.
Części pierwszej Kongresu, poświęconej historii Sodalicji przewodziło hasło „Sodalicje Mariańskie wczoraj – historyczne przedstawienie swoich Sodalicji”. Obszerny wykład na temat bogatej historii Sodalicji Mariańskiej w Polsce, Niemczech i w świecie przedstawili pani Anna Laszuk z SM Warszawy i pan prefekt Wielfried Becher z MC z Kolonii. Pierwsza młodzieżowa Sodalicja Mariańska została założono w 1563 r. przez jezuitę, o. Jeane Leunisa w Collegio Romano. Zasady, którymi kierowali się wówczas sodalisi, czyli uczestnictwo w Eucharystii, szerzenie kultu Maryi, apostolat i wierność Papieżowi są, mimo upływu prawie 450 lat nadal aktualne i wiernie kultywowane przez współczesnych sodalisów.
Historyczną część sympozjum zakończył o. Emilio Cardenas, marianista z SM z Piastowa. O. Emilio przybliżył słuchaczom postać błogosławionego ks. G. J. Chaminade z Bordeaux, który odnowił działalności Sodalicji Mariańskiej po Rewolucji Francuskiej, zakładając Towarzystwo Maryi - bezhabitowe zgromadzenie marianistów.
W piątek, w trakcie drugiej części kongresu uczestnicy mogli wysłuchać referatów na temat obecnych działań Sodalicji Mariańskich w Polsce i w Niemczech. Temat aktualnej pracy Kongregacji Mariańskiej w Niemczech przybliżył uczestnikom pan Clemens Schneider, młody prefekt z Marianische Männer-und Jungmännersodalität 1778 z Herbstein, który podkreślał fakt, „iż wiara, aby żyć musi czerpać z tradycji, a tradycja oznacza wierność rytuałom i czerpanie z mądrości myśli i czynów minionych pokoleń”. Tą wypowiedzią potwierdził przekonanie, iż Sodalicja Mariańska ma rację bytu we współczesnym świecie, a umiejętne korzystanie z doświadczeń naszych poprzedników i możliwość łącznia tradycji ze współczesnością może dać nam siłę i pewność w kontynuowaniu szczególnego dzieła czci Matki Bożej.
Prezes Krajowy Federacji SM w Polsce i dyrektor Zespołu Szkół Parafialnych Sodalicji Mariańskiej w Warszawie Pan Grzegorz Baran w referacie p.t. „Sodalicje Mariańskie w Polsce dziś (1980-2010)” zaprezentował pracę i podstawy prawne Sodalicji Mariańskiej w Polsce po jej reaktywowaniu przez Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 września 1980 r., jak również działalność oświatowo-wychowawczą Federacji Sodalicji Mariańskich. Sodalicje muszą sobie twardo powiedzieć, że nie są zrzeszeniami tylko pobożnościowymi, ale również apostolskimi. Słowa te wyraźnie potwierdził w swoim wykładzie o. Adam Schultz SJ z Warszawy,  odpowiedzialny za formację w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Kato-lickich i rektor Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Zaakcentował on interesujący aspekt Sodalicji Mariańskiej i jej członków, którzy starali się jak najdokładniej odczytać sens „aggiornamento”, wołania Jana XXIII do Kościoła powszechnego i próbowali określić swoje nowe miejsce i rolę, jako odpowiedzialni katolicy świeccy w Kościele po II Soborze Watykańskim. Podkreślał on, iż program formacyjny i intelektualny, dobre wychowanie młodzieży, lektura dokumentów kościelnych, encyklik papieskich i adhortacji, a w szczególności tekstów, nakreślających katolicką naukę społeczną, powinny być obowiązkowymi lekturami każdego sodalisa. „Potrzeba świętych profesjonalistów!” Nawoływał o. Schultz.
Najmłodsi referenci Kongresu, studenci z Niemiec, Prezes Internetowej SM, pani Monika Grygolonek z Erfurtu i pan Johannes Wettinger, z Marianische Jugendkongregation Stuttgart, którzy w ostatniej części Kongresu, starali się w swoich referatach dać odpowiedź na pytanie, co dalej z SM, jak powinna kształtować się jej przyszłość, jakie formy należy podjąć, by to wspaniałe dzieło przyjaźni z Maryją, w którego szeregach wychowali się zarówno Ojciec św. Jan Paweł II, Kard. Stefan Wyszyński, św. Urszula Ledóchowska, jak i wielu innych wybitnych Polaków, świętych i błogosławionych, nie wygasło, lecz dalej inspirowało ludzi to podjęcia trudu życia zgodnego z zasadami wiary katolickiej, do dawania świadectwa i „dorastania” do coraz to większych zadań w rodzinie, w społeczeństwie i w Kościele.
W 2009 roku zrodziła się w Polsce inicjatywa utworzenia Internetowej Sodalicji Mariańskiej p.w. NMP Przyczyny Naszej Radości i św. Urszuli Ledóchowskiej. Jest to nowe dzieło SM, próbujące odważnie odpowiedzieć na znaki czasu, jakie niesie Kościołowi współczesny, zsekularyzowany świat.  ISM pragnie poprzez internet zachęcić do duchowej i intelektualnej formacji w szeregach SM ludzi młodych, pracujących, samotnych, opuszczonych przez współmałżonka lub niepełnosprawnych. Autorka referatu pani M. Grygolonek, podkreślając obowiązek, jaki spoczywa na ludziach świeckich, powiedziała, iż „w zjednoczonej Europie nie może zabraknąć ducha naszej wiary, ducha maryjności, naszego świadectwa, że Bóg jest Miłością”. Celem ISM nie jest rezygnacja z bogatej tradycji Sodalicji Mariańskiej na rzecz współczesnych, anonimowych form komunikacji. ISM jest nowym rozdziałem w życiu Sodalicji, „która czerpiąc z niej inspiracje i ducha, otwiera się zarazem na ducha czasu (...) i stwarza nowe możliwości do ewangelizacji (...)” Zainteresowanych ISM zachęcamy do wejścia na stronę www.internetowasodalicjamarianska.pl.
Starsi uczestnicy Kongresu byli pod wrażeniem wypowiedzi pana J. Wettingera, który prowadzi w Ditzingen na razie małą grupkę wiernych Maryi młodych sodalisów i który jasno określił właściwe cele SM, którym Sodalicja pragnie pozostać wierna: „Dążenie do świętości, działalności apostolska i szczególna cześć dla Matki Bożej”.
I Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich zakończył się żywą dyskusją i słowami wdzięczności uczestników, które podsumowały to pierwsze w historii spotkanie na płaszczyźnie międzynarodowej u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze. Na przyszłość zaproponowałem organizację kolejnych kongresów sodalicyjnych w Polsce i zagranicą, jak również pielgrzymkę do Rzymu w 2013 r. z okazji 450-lecia powstania pierwszej Congregatio Prima Primaria p.w. Zwiastowania NMP. 

I. Kongres Sodalicji Mariańskich

Kongregacje Mariańskie w Europie: Wczoraj, dziś i jutro. Częstochowa - Jasna Góra. 25. - 27. marca 2010
 
Czwartek, 25 marca 2010 
Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
 
9.00 – 11.30 Zgłoszenie przyjazdu w recepcji Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze – zakwaterowanie
12.00 Msza św. w języku łacińskim w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej – przewodniczy O. Mieczysław Łacek, Moderator Krajowy
15.30 Powitanie uczestników i gości oraz wprowadzenie do Kongresu – O. Dr Mieczysław Łacek OSPPE, Moderator Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce*
 
Część I
Sodalicje Mariańskie wczoraj – historyczne przedstawienie swoich Sodalicji
Przewodniczy spotkaniu i dyskusji: Regina Pruszyńska, (Sodalicja Mariańska Warszawa)
 
16.00            „Dzieje Sodalicji Mariańskiej w Polsce na tle sytuacji Kościoła w Europie” - Anna Laszuk, (Sodalicja Mariańska Warszawa)
17.00            „Historyczny przegląd Kongregacji Mariańskich w krajach niemieckojęzycznych“ - Prefekt Wilfried Becher, (Marianische Männerkongregation 1608 Köln)
18.00          „Sodalicje Mariańskie Marianistów” - O. Emilio Cardenas, (Sodalicja Mariańska Piastów)
21.00           Apel Jasnogórski - O. Dr Mieczysław Łacek OSPPE
21.40           Spotkania i rozmowy w Sali Konferencyjnej Domu Pielgrzyma

Piątek, 26 marca 2010
8.00               Msza św. w języku łacińskim w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej
 
Część II
Sodalicje Mariańskie dziś - przedstawienie obecnych działań Sodalicji
Przewodniczy spotkaniu i dyskusji: Kamila Grygolonek (ISM Erfurt)
 
9.00               „Kongregacje Mariańskie i Sodalicje – ich działalność w dzisiejszych czasach”- Präfekt Clemens Schneider, (Marianischen Männer- und Jungmännersodalität Herbstein 1778)
10.00            „Dziś Sodalicji Mariańskiej w Polsce (1980-2010)” - Prezes krajowy Grzegorz Baran, (SM Warszawa)
11.30            „Kierunki formacji i działań sodalisek i sodalisów – ludzi świeckich w Europie XXI wieku” - O. Adam Schulz SJ (Odpowiedzialny za formację w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich)
14.00          Droga Krzyżowa (wspólna z Niemcami na wałach jasnogórskich)
 
Część III
Sodalicje Mariańskie jutro - przyszłość działalności Sodalicji
Przewodniczy spotkaniu i dyskusji: Monika Koniecko (Internetowa Sodalicja Mariańska Warszawa)
 
16.00            „Co dalej z Sodalicją Mariańską? Nowe inspiracje i nadzieje” - Prezes Monika Grygolonek(ISM Erfurt)
17.00            „Kongregacja Mariańskia jutro – przyszłość Kongregacji” - Präfekt Johannes Wettinger, (Marianische Jugend-Kongregation Ditzingen)
21.00           Apel Jasnogórski (o. Mirosław Legawiec OSPPE, Marianische Bürgerkongregation Passau )
Spotkania i rozmowy w Sali Konferencyjnej Domu Pielgrzyma

Sobota, 27. marca 2010
 
8.15              Msza św. w języku łacińskim w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej
9.30              Zjazd delegatów Polskich Sodalicji Mariańskich (Sala Konf.)
11.00            Podsumowanie i zakończenie Kongresu - Przewodniczy: Prezes Krajowy Grzegorz Baran (Sodalicja Mariańska Warszawa)
                        Kawa i pożegnanie
*  Konferencje, jak również przerwy na kawę,  miały miejsce w Sali Konferencyjnej w Domu Pielgrzyma.Ad. 9.

Monika Grygolonek

Rekolekcje Sodalicji Mariańskiej – Pniewy, 7-10. maj 2009
Novum - Internetowa Sodalicja Mariańska p.w. Św. M. Urszuli Ledóchowskiej oraz Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości
 
Tegoroczne rekolekcje Sodalicji Mariańskiej odbywały się w szczególnym miejscu, do którego zaproszeni zostaliśmy przez samą Św. Matkę Urszulę Ledóchowską. Sodalicja Mariańska nie była dla niej niczym obcym, wiele serca, wysiłku i zaangażowania włożyła w jej prowadzenie. Zakładała nowe Sodalicje tam gdzie postawił ją Bóg, na terenie Polski, Rosji czy Szwecji. Szerzyła ducha Maryjnego i przybliżała ludziom Boga. Tak było za jej życia ziemskiego, tak jest i dzisiaj. W piękne majowe dni, członkowie Sodalicji Mariańskiej zgromadzili się na dorocznych rekolekcjach u grobu Św. Matki Urszuli, w Pniewskim Sanktuarium, przesiąkniętym (naznaczonym) jej duchem, pracą, obecnością, pogodą ducha i spokojem. Wyjątkowe miejsce i wyjątkowy czas, również wydarzenie, które towarzyszyło tym rekolekcjom było niecodzienne.
W tym miejscu możemy powtórzyć słowa św. Anieli „Trzymając się starych dróg - czyńcie życie nowe”. Zasada łączenia nova et vetera stała się nam bliska. W tym roku swoją działalność rozpoczęła nowa gałąź sodalicyjna, wyrosła na starym pniu Sodalicji Mariańskiej, jest nią Internetowa Sodalicja Mariańska, która za swoją Patronkę obrała sobie św. Urszulę Ledóchowską i Matkę Bożą Przyczynę Naszej Radości.
Internetowa Sodalicja Mariańska (ISM) jest nową inicjatywą zapoczątkowaną przez Ojca Moderatora Mieczysława Łacka OSPPE. Idea, jaka przyświeca ISM jest ta sama, która dotyczy SM. Pragnieniem jest dotrzeć szczególnie do młodych ludzi, do nich skierować kroki i umożliwić młodym ludziom poznanie ducha SM oraz przybliżyć im działalność, duchowość oraz zadania ISM. W tym roku podczas rekolekcji w Pniewach, przy Sarkofagu św. Urszuli swoje przyrzeczenia kandydackie złożyła dwójka aspirantów, którzy to są zaczynem nowego dzieła, jakim jest ISM.
ISM chcemy prowadzić w formie bliskiej młodym ludziom, mianowicie drogą internetową. ISM swoją nazwę bierze od Internetu, który będzie główną drogą komunikacji, formacji i wymieniania wiadomości. Jest to krok do tych, którzy nie mają możliwości formacji w swoim miejscu zamieszkania. Otwieramy się więc na nowego ducha czasu, nie tracąc przy tym nic z tradycyjnej duchowość sodalicyjnej. Nasza działalność idzie w kierunku przede wszystkim religijnym, kulturalnym, ale również społecznym i socjalnym. Dla młodych ludzi internet jest dziś pierwszym i podstawowym źródłem informacji. Z niego czerpią wiadomości i drogą elektroniczną kontaktują się w wielu sprawach. ISM jest więc obecna w Internecie, można się o niej dowiedzieć na stronach internetowych: www.sodalicjamarianska.pl
Naszą nową ideę staramy się szerzyć wśród młodych czy to na pielgrzymkach, spotkaniach młodych, spotkaniach absolwentów Szkół Sodalicyjnych czy też dorocznych pielgrzymkach i rekolekcjach SM. Przyglądając się bliżej tej nowej formie jaka powstaje, zdaje się dostrzegać powrót do źródeł SM. Były nią przecież praca przy parafii, w szkole z i dla młodzieży.
Wychowanie w duchu maryjnym, praktyki religijne, szerzenie pobożności maryjnej w środowiskach szkolnych i młodzieżowych. Nie jest to więc nic, czego jeszcze nie było, jedynie tylko droga komunikacji się zmieniła. Pamiętać należy przy tym, by wszelkie podejmowane aktywności, wypływały z głębokiego zjednoczenia z Bogiem i całkowitego oddania i powierzenia się Matce Bożej. Żywa wiara, głęboka modlitwa, ofiarność, oddanie w służbie bliźniemu połączone ze szczególną pogodą ducha oraz uśmiechem na twarzy i w sercu. To cechy, jakie charakteryzować powinny każdego z członków ISM.

[1]List z 1889 r. do Brata W. Ledóchowskiego. Zofia J. Zdybicka: Otworzyć serce. Apostolstwo Matki Urszuli Ledóchowskiej. Warszawa 2003.
[2]Zofia J. Zdybicka: Otworzyć serce. Apostolstwo Matki Urszuli Ledóchowskiej. Warszawa 2003. S. 49.
[3]S. 50.
[4]S. 50.
[5]S. 142
[6] S. Urszula Górska USJK, Spotkania z błogosławioną matką Urszulą Ledóchowską. W Klasztorze Urszulanek Krakowskich. http://www.sjk.pl/page.php?nr=bibl/02001/02.txt
[7]Zofia J. Zdybicka, Otworzyć serce. Apostolstwo Matki Urszuli Ledóchowskiej. S. 52.
[8] S. 53.
[9] S. Urszula Górska USJK. Spotkania z błogosławioną matką Urszulą Ledóchowską. W stolicy carów i nad zatoką Fińską. http://www.sjk.pl/page.php?nr=bibl/02001/03.txt
[10]Tamże.
[11] S. 114.
[12] S. 146.
[13] S. 57.
[14] S. 60.
[15] S. 124.
[16] S. 55.
[17] S. 69.
[18] S. 71.
[19] S. 66.
[20] S. 140.
[21] S. 142.

Kto może do niej należeć?

Do ISM może należeć każdy katolik, pragnący stać się prawdziwym, wiernym i kochającym Przyjacielem Maryi. Szczególnie jeśli nie ma on możliwości należenia do istniejącej już Sodalicji Mariańskiej, ma ograniczone możliwości uczestniczenia w spotkaniach Sodalicji, bądz w pobliżu jego miejsca zamieszkania nie działa żadna Sodalicja Mariańska. W Internetowej Sodalicji Maryjnej jest miejsce dla ludzi młodych i dojrzałych, uczniów, studentów, małżonków, osób samotnych, opuszczonych przez swojego współmałżonka, osób niepełnosprawnych ruchowo, ale czujących w sobie pragnienie stawania się każdego dnia coraz wierniejszym przyjacielem i czcicielem Matki Bożej a przez to zbliżenia się do Chrystusa. To miejsce dla tych, którzy chcą rozwijać sie intelektualnie i duchowo czerpiąc z wielowiekowej tradycji duchowości sodalicyjnej- maryjnej w poczuciu przynależności do wspólnoty ludzi podobnych pragnieniami.
http://www.sodalicjamarianska.pl/jutro/ism_-_propozycja_dla_osob_indywidualnych_d4553.html

Co roku zajmowałem się także organizacją Ogólnopolskich rekolekcji w różnych rejonach Polski rekolekcji dla Sodalicji Mariańskich i Ogólnopolska Pielgrzymką Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę, na które zapraszałem przedstawicieli Drużyn Maryjnych z Ukrainy (greko-katolicy) i z sodalicji z Kolonii z Niemiec.

Na koniec przedstawiam PROPOZYCJE ZMIANY STATUTU FEDEARCJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE w sprawie prowadzenia szkół katolickich:

Oto statut Federacji i propozycje niektórych zmian w tym zakresie:
Statut Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ l
Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce, zwana dalej "Federacją", jest jednostką organizacyjną Kościoła, zrzeszającą stowarzyszenia kościelne Sodalicji Mariańskich, erygowaną przez Konferencję Episkopatu Polski (kan. 116, 312, 313 Kodeksu Prawa Kanonicznego). Federacja posiada kościelną osobowość prawną.


§ 2
l. Federacja posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Federacja nie podlega ustawie państwowej - prawo o stowarzyszeniach.

§ 3
Federacja podlega władzom Kościelnym, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§4
Patronami Federacji są: Matka Boża Jasnogórska i Św. Maksymilian Maria Kolbe.

§ 5
1. Siedzibą Federacji jest Warszawa.
2. Terenem działania jest obszar całego kraju.

§ 6
Federacja używa pieczęci okrągłej z napisem: "Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce" i wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej.

§ 7
Federacja może wchodzić w skład stowarzyszeń katolickich - krajowych i międzynarodowych.

Rozdział II
Cele Federacji i ich realizacja

§ 8
Realizując testament Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Federacja opiera się na nauczaniu Kościoła i ponad 400-letniej tradycji Sodalicji Mariańskich.

§ 9
Celem Federacji jest:
1) utrzymywanie łączności ze wszystkimi polskimi Sodalicjami,
2) koordynacja działalności polskich Sodalicji.

§ 10
Federacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
l) inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu życia religijnego i moralnego w społeczeństwie polskim,
2) przygotowywanie propozycji programowych i materiałów szkoleniowych,
3) organizowanie rekolekcji zamkniętych, ignacjańskich, obozów wakacyjnych, kursów, seminariów, ogólnopolskich pielgrzymek Sodalicji Mariańskich,
4) udzielanie pomocy w zakładaniu i organizowaniu nowych Sodalicji,
5) udzielanie pomocy w organizowaniu diecezjalnych federacji,
6) działalność wydawniczą,
7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami chrześcijańskimi,
8) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej,
9) prowadzenie ewidencji polskich Sodalicji Mariańskich i gromadzenie materiałów archiwalnych,
10) zakładanie fundacji o charakterze gospodarczym, wspomagających działalność statutową Federacji.

§ 11
Dla realizacji zadań Federacji przewidzianych w § 10 organizuje się sesje plenarne Krajowych Konsult Moderatorów i Prezesów Sodalicji Mariańskiej, powoływanych przez Zjazd Delegatów.

Rozdział III
Członkowie

§ 12
Członkiem Federacji może być każda Sodalicja, posiadająca osobowość prawną nadaną na mocy dekretu erekcyjnego biskupa diecezjalnego, która zgłosiła do niej akces.

§ 13
Członkostwo w Federacji ustaje przez:
l) wystąpienie,
2) na mocy decyzji rozwiązania danej Sodalicji przez biskupa diecezjalnego.

§ 14
Przedstawiciele Sodalicji - członków Federacji - mają prawo do:
l) brania udziału w Zjazdach Delegatów,
2) wchodzenia do władz Federacji,
3) występowania z wnioskami do Zarządu Federacji,
4) korzystania ze świadczeń i majątku Federacji.

§ 15
Przedstawiciele Sodalicji - członków Federacji - mają obowiązek:
l) realizować cele Federacji,
2) dbać o rozwój Federacji poprzez udział w jej pracach i propagowaniu idei sodalicyjnej w swoich lokalnych środowiskach,
3) przysyłania do Zarządu Federacji statutu i rocznych sprawozdań,
4) stosowania się do niniejszego Statutu i uchwał Zjazdów Federacji,
5) uiszczania składki.

Rozdział IV
Władze Federacji
§ 16
Władzami Federacji są:
l) Moderator Federacji,
2) Zjazd Delegatów,
3) Zarząd Federacji,
4) Komisja Rewizyjna.

Moderator
§ 17
l. Moderatorem Federacji jest kapłan mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski na okres pięciu lat. Jego kandydaturę wysuwają Księża Moderatorzy Sodalicji Mariańskich i Zarząd Federacji.
2. Moderatora Federacji odwołuje Konferencja Episkopatu Polski (kan. 318 § 2 KPK).
3. Moderator jest odpowiedzialny za wierną realizację celów Federacji.
4. Moderatorzy Sodalicji należących do Federacji, większością bezwzględną głosów, przy obecności przynajmniej połowy Moderatorów, mają prawo, na wniosek Moderatora Federacji unieważnić uchwałę Zarządu lub Zjazdu Delegatów podając przyczynę.
5. Moderator Federacji ma obowiązek:
l) reprezentowania Federacji na zewnątrz,
2) starania się o rozwój Federacji,
3) składania Konferencji Episkopatu Polski sprawozdania z działalności Federacji, uchwał Zjazdów i dezyderatów dotyczących rozwoju Sodalicji Mariańskich,
4) udziału w zebraniach Zarządu, Konsult i Zjazdów,
5) przewodniczenia na Konsultach, sesjach sodalisów i moderatorów, itp.
6. Moderator nie bierze udziału w głosowaniach, z zastrzeżeniem ust.4.
7. Moderator jest wobec szkół sodalicyjnych reprezentantem Organu Prowadzącego:
1. Do kompetencji Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce reprezentowanej przez Moderatora należy sprawowanie nadzoru nad działalnością Szkoły, a w szczególności:
a) nadawanie Szkole Statutu i dokonywanie w nim zmian,
b) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Szkoły, oraz w miarę potrzeb również Wicedyrektora,
c) zatwierdzanie kandydatów na nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
d) akceptowanie arkusza organizacyjnego i budżetu Szkoły,
e) akceptowanie sprawozdań z wykonania planu dydaktyczno – wychowawczego i budżetu
Szkoły,
f) uchylanie uchwał Rady Pedagogicznej w przypadku niezgodności z prawem, Statutem Szkoły, regulaminem Rady Pedagogicznej,
g) podejmowanie decyzji w sprawie ważności uchwał Rady Pedagogicznej, których wykonanie wstrzymał Dyrektor Szkoły,
h) rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły,
i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie skreślenia ucznia z listy
uczniów,
j) Moderator jako reprezentant Organu Prowadzącego szkołę może być jednocześnie
dyrektorem szkoły,
k) Moderator określa zakres kompetencji Wicedyrektora szkoły, po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem,
2. Federacja Sodalicji Mariańskich jest pracodawcą wobec Dyrektora Szkoły w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, ustala warunki jego pracy i płacy.
3. W imieniu Federacji Organu Prowadzący Szkołę Moderator zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy i niniejszego Statutu, ustalając warunki ich pracy i płacy oraz indywidualne zakresy obowiązków.
4. Do nauczycieli zatrudnionych w Szkole na podstawie umowy o pracę mają również zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym przez właściwe przepisy.
5. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Szkole jest posiadanie kwalifikacji
określonych dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych oraz życie zgodne z nauką i
zasadami Kościoła Rzymskokatolickiego.
6. Dyrektor Szkoły nawiązuje stosunek pracy z nauczycielem lub innym pracownikiem Szkoły po uzyskaniu akceptacji kandydata przez Moderatora. Cofnięcie akceptacji pociąga za sobą bezzwłoczne rozwiązanie stosunku pracy przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor może rozwiązać z własnej inicjatywy stosunek pracy z nauczycielem lub innym pracownikiem Szkoły po uzyskaniu zgody ks. Moderatora.
7. Moderator ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów Szkoły
(na wzór: Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu opracowany w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zmianami) oraz Konwencje Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., rozporządzenie MinistraEdukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.)
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.zsksieradz.com/dokumenty/statut_podstawowa.doc&pli=1

Zjazd Delegatów
§ 18
l. W Zjeździe Delegatów biorą udział:
l) z głosem decydującym: prezesi poszczególnych zrzeszonych Sodalicji lub ich zastępcy oraz delegaci - po jednym na każdą rozpoczętą pięćdziesiątkę członków Sodalicji,
2) z głosem doradczym: Księża Moderatorzy zrzeszonych Sodalicji oraz członkowie Komisji Rewizyjnej,
3) zaproszeni przez moderatora Federacji goście.
2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
3. Zjazd Zwyczajny Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Federacji co najmniej raz w roku. O terminie Zjazdu Delegatów wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Federacji zawiadamia co najmniej miesiąc wcześniej.
4. Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy w szczególności:
l) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Federacji,
4) uchwalanie budżetu i wysokości składek,
5) podjęcie uchwały o przystąpieniu Federacji do stowarzyszenia krajowego lub międzynarodowego,
6) uchwalanie wniosków Delegatów Zjazdu,
7) uchwalanie Statutu oraz jego zmian, z zastrzeżeniem § 24 i 25,
8) ustalanie miejsca i terminu Zjazdu Zwyczajnego Delegatów.
5. Zjazdowi przewodniczy prezes Federacji lub jego zastępca.
6. Uchwały podejmowane są bezwzględna większością głosów uprawnionych do głosowania; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zjazdu.
7. Uchwały Zjazdu są prawomocne jeśli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 delegatów. W razie braku quorum podjęte uchwały pełnią rolę propozycji.
8. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany:
l) przez Moderatora Federacji,
2) z inicjatywy Zarządu Federacji,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Zarząd Federacji
§ 19
l. Zarząd Federacji stanowią:
l) prezes,
2) dwóch wiceprezesów,
3) czterech członków,
4) sekretarz,
5) skarbnik.
2. Członkowie Zarządu Federacji są wybierani spośród delegatów Federacji z różnych środowisk na okres trzech lat. W razie ustąpienia członka Zarządu istnieje możliwość kooptowania z tej Sodalicji, z której pochodzi poprzednik.
3. Do kompetencji Zarządu Federacji należy:
l) kierowanie działalnością Federacji,
2) realizacja celów Federacji,
3) wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów oraz Konsult,
4) zarządzanie majątkiem i dochodami Federacji,
5) przygotowywanie sprawozdań z działalności Federacji,
6) opracowywanie planów pracy i budżetu Federacji,
7) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów oraz Konsult,
8) załatwianie w imieniu Federacji spraw prawnych,
9) odwiedzanie Sodalicji po uprzednim porozumieniu się z nimi.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów - przy obecności co najmniej połowy członków.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku. Zwołuje je prezes w terminie uzgodnionym na poprzednim zebraniu.
6. Dokumenty w imieniu Zarządu podpisują:
1) pisma skierowane do władzy kościelnej: Moderator Federacji, Prezes Zarządu i Sekretarz,
2) w sprawach majątkowych: Prezes i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik lub Wiceprezes i członek Zarządu,
3) przy aktach notarialnych w sprawach majątkowych: Moderator Federacji upoważniony na piśmie przez Zarząd.
7. Sekretarz Zarządu:
l) troszczy się o sprawy administracyjne Zarządu i Zjazdu Delegatów,
2) sporządza protokoły zebrań,
3) prowadzi korespondencję,
4) ma pieczę nad archiwum.
8. Skarbnik jest odpowiedzialny za stan finansów Federacji i składa sprawozdania finansowe.
9. W zakresie reprezentacji Federacji oraz składania podpisów mają zastosowanie odpowiednio - § 17 ust. 1 pkt. 5, § 19 ust. 6 pkt. 1 i 2.

Komisja Rewizyjna
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Zarządu Federacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Zjazd Delegatów.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Zarządu Federacji w tym finansowej,
2) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Delegatów,
3) składanie Zjazdowi Delegatów wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Krajowe Konsulty Moderatorów i Prezesów
§ 21
1. Krajowe Konsulty Moderatorów i prezesów Sodalicji Mariańskich mają na celu rozwiązywanie problemów Sodalicji.
2. Krajowe Konsulty Moderatorów i prezesów Sodalicji Mariańskich zwoływane są przynajmniej raz w roku i w razie potrzeby. Przewodniczy im Moderator Federacji lub upoważniony zastępca.
3. Sprawozdanie z działalności Konsult wchodzi w skład sprawozdania Zarządu Federacji.


Rozdział V
Majątek Federacji

§ 22
Majątek Federacji stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze, które powstają ze..(?)

§ 23
W razie rozwiązania Federacji, jej majątkiem dysponuje Konferencja Episkopatu Polski.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 24
Statut niniejszy uzyskuje moc prawną po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski (kan. 314 KPK).

§ 25
Statut może być zmieniony uchwałą Zjazdu Delegatów, która zostanie podjęta większością 2/3 uprawnionych do głosowania, przy obecności 3/5 delegatów. Zmiana staje się prawomocna po zatwierdzeniu jej przez Konferencję Episkopatu Polski (kan. 314 KPK).

§ 26
Federację rozwiązuje Konferencja Episkopatu Polski po wysłuchaniu Moderatora i Prezesa Zarządu Federacji (kan. 320 § 2 i 3 KPK).

Statut zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski
na swym 282 Zebraniu Plenarnym w Warszawie
w dniach od 30.04. do 2.05.1996r.;
poprawki do Statutu zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski
na swym 321 Zebraniuu Plenarnym, w Warszawie, w dniach od 10 do 11.03.2003 r.

Poprawki na czerwono wniesione z racji problemów zaistniałych w nadzorowaniu i w kierowaniu szkołami Federacji.

O. Mieczysław Łacek OSPPE
Kreator www - przetestuj za darmo