SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Angielskie Sodalicje

Sodalicja Mariańska
http://www.parafiaealing.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=118

 
Grupa liczy 25-30 aktywnych uczestniczek rekrutujących się w większości ze starej emigracji. Prezesem Sodalicji jest pani Alicja Poloczek. Sodalicja w duchu modlitwy i postawy Maryi stara się wspierać modlitwą i czynem dzieła w naszej parafii oraz w Kościele powszechnym. Modli się w intencji dzieł misyjnych, wspiera materialnie i duchowo ubogich, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych w Polsce. Wielu członków sodalicji to osoby w podeszłym wieku, które same odwiedzają chorych i cierpiących. 

Członkowie Sodalicji w ramach formacji maryjnej spotykają się w każdą drugą sobotę miesiąca na mszy świętej, konferencji i spotkaniu roboczym. Sodalicja pomaga w organizacji parafialnego dnia chorego, zbiórkach na cele charytatywne oraz rzeczy dla osób bezdomnych i ubogich, przygotowuje czuwanie na Uroczystość Chrystusa Króla. 

Zapraszamy nowych członków do Sodalicji Mariańskiej, tych którzy już zetknęli się ze wspólnotą jak również osoby, które przybyły z Polski.

Kontakt: ks. Dariusz Kwiatkowski MIC
KS. DARIUSZ KWIATKOWSKI MIC

ur. 22 czerwca 1960 r. w Kołobrzegu

8 września 1990 r. pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Marianów 


Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa  26 maja 1996 r. w Licheniu 

www.integrum-home.pl 
e-mail: Ks. Dariusz Kwiatkowski MIC
dariusz.kwiatkowski1@wp.pl; 
Kreator www - przetestuj za darmo