SODALICJE MARIAŃSKIE
 
DODATEK
Co zyskuje m.in. parafia zakładając u siebie Sodalicje Mariańskie: ojców, matek, chłopców i dziewcząt, i tworząc wspólne dla nich sekcje?
1. Rozszerzanie kultu maryjnego w parafii i kultu Patrona parafii (sekcja kultu)
2. Pomoc w sprzątaniu kościoła i jego ozdabianiu (sekcja kościelna).
3. Pomoc w przygotowaniu procesji, adoracji (sekcja eucharystyczna).
4. Prowadzeniu chóru przy parafii i teatru amatorskiego (sekcja artystyczna).
5. Organizowanie wycieczek, spotkań towarzyskich parafian (sekcja turystyczna).
6. Organizowanie dzieł miłosierdzia Bożego (sekcja charytatywna).
7. Organizowanie dzieł oświatowych: biblioteki, odczyty itp. (sekcja oświatowa).
8. Formowanie całego człowieka w wymiarze: duchowym, intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym na spotkaniach cotygodniowych:
- w 1 tygodniu miesiąca: Liturgia Słowa (echo słowa, homilia),
- w 2 tygodniu miesiąca: Lektura dokumentów Kościoła i dyskusja,
- w 3 tygodniu miesiąca: Konferencja (dziedzina wychowania, zranień, konfliktów w rodzinie, kształcenie charakteru itp.),
- w 4 tygodniu miesiąca: Spotkanie wspólnotowe (omówienie spraw wspólnoty i wspólne imieniny osób obchodzących imieniny w tym miesiącu),
- w 5 tygodniu miesiąca (co jakiś czas): Nabożeństwo pokutne połączone ze spowiedzią,
- raz w miesiącu Wspólna Msza św. z Konferencją Maryjną,
- spotkanie sekcji według potrzeby.
Materiały dla formacji na stronach: www.sodalicjamarianska.pl 

JUTRO

Dawne i obecne I przyszłe nazwy Sodalicji Mariańskich:
 
1. Sodalicja Mariańska (z łaciny: sodalitas, atis = bliski związek o charakterze zażyłości i przyjaźni; sodalis, is = bliski przyjaciel, kompan, kamrat).
Takiej nazwy używano szczególnie w Polsce.
 
2. Kongregacja Maryjna (Mariańska)( z łaciny: congregatio, onis = łączenie się w grupę). Takiej nazwy używano na zachodzie Europy, a w Polsce na Śląsku.
 
3. Drużyny Maryjne (drużin = przyjaciel; drużina = grupa, wspólnota; po słoweńsku drużina = familia, rodzina). Nazwa używana przez greko-katolików (Bazylianów) dla grup sodalicyjnych, przede wszystkim na Ukrainie.
 
4. Inne spotykane nazwy grup sodalicyjnych:
    - Eucharystyczno-Maryjna Kongregacja (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
    - Asysta Maryjna (Polska)
    - Hufiec Maryi (Polska)
 5. Obecnie można tworzyć np. Sodalicje Matek; Kongregacje Ojców; Asystę Maryjną Dziewcząt;  Drużynę Maryjną Młodzieńców albo wspólne Kongregacje Matek i Ojców oraz wspólne Młodzieżowe Drużyny Maryjne (MDM)
Kreator www - przetestuj za darmo