SODALICJE MARIAŃSKIE
 

GREKO-KATOLICKIE DRUŻYNY MARYJNE

Maryjna Chrześcijańska Drużyna
przy Greckokatolickiej Katedrze
p.w. Św. Jana Chrzciciela
w Przemyślu
 
Maryjna Chrześcijańska Drużyna przy Parafii Greckokatolickiej w Przemyślu została powołana do istnienia w grudniu 1990 r. przez proboszcza parafii ks. Mitrata Teodora Majkowicza. W Święto Narodzenia NMP, 21 września 1991 r. otrzymała błogosławieństwo od Ks. Abpa Jana Martyniaka Metropolity Przemysko-Warszawskiego.
Od 1997 roku opiekunem duchownym Maryjnej Chrześcijańskiej Drużyny jest ks. proboszcz Mitrat dr Eugeniusz Popowicz.
Do tej organizacji religijnej i kościelnej zwanej w skrócie MD należą Panie z parafii, (20 osób), które prowadzą życie oparte na zasadach wartości chrześcijańskich.
MD działa na podstawie Statutu opracowanego wg statutu lwowskiej Maryjnej Chrześcijańskiej Drużyny. Jako organizacja kościelna wykonuje zadania wypływające z potrzeb Kościoła.
W miarę możliwości członkinie MD starają się codziennie brać aktywny udział w Mszach Świętych. W pierwsze piątki miesiąca przystępują do spowiedzi i komunii świętej. W każdy piątek i sobotę po Mszy Św. odbywają godzinną adorację ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny. Modlą się za sprawy własne, parafialne i światowe. W prywatnych rozmowach zachęcają swoich rozmówców do pogłębiania wiary przez czytanie Pisma Świętego i książek o tematyce religijnej. Odwiedzają chorych parafian.
Każdego roku biorą udział w pielgrzymkach do Świętych Miejsc kultu Matki Bożej
Mają swój sztandar i emblemat z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 
 
Katarzyna Kozak - sekretarz MD
Przemyśl, 05.03.2010 r.
Kreator www - przetestuj za darmo