SODALICJE MARIAŃSKIE
 

SODALICJE MARIANISTÓW

Sodalicje MARIANISTÓW

 
Sodalicje Marianistów :
 Piastów k. Warszawy
Moderator:
O. Emilio Cardenas SM
ul. Siemiradzkiego 24
05-820 Piastów
Tel.: 0-22 723 59 12
Mobil: 0-605-229-882
chaminade@post.pl

http://www.marianisci.opoka.org.pl/

Marianiści
Towarzystwo Maryi (Societas Mariae — SM; Marianistarum)


Towarzystwo powstało w 1817 r. w Bordeaux (Francja) z inicjatywy o. Wilhelma Józefa Chaminade (1761-1850). Marianiści szerzą kult Maryi, która jest patronką wspólnoty, zajmują się chrześcijańskim wychowaniem i kształceniem młodzieży męskiej oraz utwierdzaniem religijności osób dorosłych. Prowadzą szkoły wszystkich stopni i uniwersytety, a także ośrodki rekolekcyjne. Organizują szkolnictwo na terenach misyjnych. W 1984 r. trzech francuskich marianistów założyło wspólnotę w Częstochowie, gdzie w jesieni 1996 zorganizowali bursę dla młodzieży ze szkół średnich.
W 1996 r. Towarzystwo liczyło na całym świecie 1638 kapłanów (z których trzech pracowało w Częstochowie) oraz ok. 300 braci zakonnych. Dom generalny Towarzystwa znajduje się w Rzymie.
 
 
Marianiści
Kim jesteśmy
Nasze zgromadzenie zakonne - Towarzystwo Maryi - założył we Francji w 1817 roku ojciec Guillaume-Joseph Chaminade (1761 - 1850) [gijom-żosef szaminad]. 
Jesteśmy wspólnotą zakonną oddaną całkowicie Maryi. Jesteśmy Jej misjonarzami. Z umiłowanym uczniem przyjmujemy Maryję jako dar Boży. Zachęceni przez miłość Jezusa do Jego Matki, oddajemy się Jej, by Duch Święty kształtował nas ciągle i doskonalej na podobieństwo Jej Syna. Jednoczymy się w jedną rodzinę Marianistów jako zakonnicy kapłani i zakonnicy laiccy. I jako zakonnicy mamy takie same prawa i obowiązki. 
Do Rodziny Maryi należą też: Marianistki - Córki Niepokalanej Maryi (F.M.I.), grupy świeckich - Sodalicja Marianistów oraz Alliance Mariale - instytut świecki marianistów. 
Jako wspólnota zbudowana na Ewangelii, zajmujemy się edukacją i chrzescijańskim wychowaniem w wierze - bardzo wielu z nas uczy w szkołach podstawowych i średnich oraz na uniwersytetach. Jesteśmy obecni również w parafiach, szpitalach, wydawnictwach, domach rekolekcyjnych - wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas Kościół. Jesteśmy wspólnotą nauczajcą i wychowującą. 
W momencie ślubów wieczystych (czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i stałości) - każdy z nas otrzymuje obrączkę - znak zaangażowania i oddania się na służbę Bogu w Towarzystwie Maryi. Jest to zresztą jedyny zewnętrzny znak przynależności do Towarzystwa (a więc mówiąc krótko - nie nosimy habitów). 
Obecnie pracuje w 35 krajach całego świata około 1600 marianistów. Mieszkamy w ponad 250 wspólnotach. 
Do Polski przybyliśmy kilka lat temu z Francji i Hiszpanii. Pragniemy zakorzenić się na polskiej ziemi i służyć Kościołowi lokalnemu. 
W Częstochowie, u stóp Jasnej Góry prowadzimy Ośrodek Duchowości bł. Chaminade'a oraz katolicką bursę dla studentów Politechniki, WSP i innych szkół wyższych w tym mieście. 
Organizujemy również rekolekcje dla dorosłych oraz dla młodzieży pragnącej rozpoznać i pełnić wolę Bożą w swoim życiu. 
Serdecznie pozdrawiamy 
ojciec Emilio - marianista 
brat Hose - marianista 

BŁ. WILHELM JÓZEF CHAMINADE

BŁOGOSŁAWIONY WILHELM JÓZEF CHAMINADE (1761 - 1850)
Wilhelm Józef CHAMINADE urodził się 8 kwietnia 1761 roku w Perigueux (Południowa Francja) w licznej rodzinie o głębokich korzeniach chrześcijańskich. Po ukończeniu studiów, które doprowadziły go do przyjęcia święceń kapłańskich (1785), za przykładem swoich braci wstępuje do zgromadzenia św. Karola i rozpoczyna swoją posługę jako wychowawca wśród młodzieży.
Podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) pozostaje wierny Kościołowi. Mimo prześladowania kleru, wykazując się wielką odwagą, pozostaje w Bordeaux. Swoją posługę kapłańską kontynuuje w sposób ukryty, ryzykując życiem, aż do momentu kiedy zostaje zmuszony do opuszczenia Francji. Wyjeżdża do Hiszpanii, do Saragossy, gdzie w latach 1797 - 1800, pozostaje blisko związany z narodowym sanktuarium Matki Bożej Pilarskiej. Pobyt ten będzie dla Chaminade'a natchnieniem do jego przyszłych dzieł apostolskich.
Po powrocie do Bordeaux poświęca się działalności ewangelizacyjnej. Pracuje ze świeckimi, a szczególnie z młodzieżą, którą pobudza do działalności apostolskiej, antycypując na sposób prorocki nasze czasy. Gromadzi ich w Sodalicjach Mariańskich przy kościele „Magdaleny", w samym centrum historycznym Bordeaux, który od tej chwili staje się ośrodkiem Jego duszpasterskiej posługi. Ukazując swój wielki geniusz organizacyjny, wśród wszystkich klas społecznych, grup wiekowych, cieszy się wielką popularnoscią, graniczącą z cudem.
Dla zapewnienia kontynuacji rozpoczętego dzieła ewangelizacyjnego, opatrzność prowadzi go do założenia dwóch Rodzin zakonnych, które błogosławiony określa mianem "człowieka, który nigdy nie umiera": 1816 r. przy współpracy ze Sługą Bożą Adele de Batz de Trenquelleon - powstają„Córki Maryi Niepokalanej” (Siostry Marianistki), a w 1817 „Towarzystwo Maryi”(Marianiści).
Od tej chwili, przez 30 lat swego życia, poświęca On tym dwóm dziełom każdy trud i troskę tak, by realizowały one w pełni swój charyzmat: obecność Boga i Maryi w dzisiejszym świecie, szczególnie wśród młodzieży.
Błogosławiony Chaminade, po przebyciu trudności wszelkiego rodzaju. umiera pobożnie, bogaty w zasługi 22 stycznia 1850 roku. Dnia 3 września 2000 roku Kościół wyniósł Go na ołtarze, ogłaszając błogosławionym prorokiem świeckich, prekursorem nowego tysiąclecia. Jego uczniowie osoby konsekrowane (bracia i ojcowie Towarzystwa Maryi oraz siostry, Córki Maryi Niepokalanej oraz świeccy, Przymierze Maryi), a także członkowie Wspólnot Świeckich Marianistów - kontynuują jego dzieło misyjne według nakazu Maryi: "Zróbcie wszystko, to co Onwam powie" Wezwanie to stało się wezwaniem wielkiej Rodziny Marianistów, rozprzestrzenionej po całym świecie.
Członkowie Rodziny Marianistów zawierają „przymierze” z Maryją, składając siebie w Jej ręce, by Ona stała się ich Wychowawczynią oraz czynią wszystko, by Ją poznano, kochano i Jej służono, w przekonaniu, że tylko przez Nią - Niepokalaną zwyciężczynię wszystkich herezji - przyjdzie na światJezus "jedyny zbawiciel ludzi".
 
 
Kilka myśli z pism Ojca Chaminade:
"Doskonałością jest wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa, prawdziwego Syna Boga i Maryi".
"Nasze dzieło jest wielkie, wspaniałe. Jeśli jest uniwersalne, to dlatego, że jesteśmy misjonarzami Maryi, która nam powiedziała: 'Wszystko, co On powie, uczyńcie'. Tak, wszystcy jesteśmy misjonarzami. Każdemu z nas Najświętsza Panna Maryja dała zadanie, aby pracował dla zbawienie naszych braci w świecie".
"Duch marianistów, to duch Maryi".
"Jesteście bardzo biedni, ale nie bójcie się: w prawdziwym duchu wiary ufajcie Opatrzności".
"Myślę, że im bardzej czasy są trudniejsze, tym bardzej należy oddawać się prawdziwej medytacji, aby w nas wzrastała".
"O Boże, jesteś obok mnie, jesteś we mnie, jesteś wokół mnie... a ja nie jestem tego świadomy! Widzisz Mnie wciąż, patrzysz na mnie cały czas, aby mnie bronić od ataków wrogów albo aby wzbudzić we mnie wielkie pragnienia i aby mnie podtrzymać, a ja Cię nie widzę!"
"Poznałem, że Ty byłeś moim Bogiem i tylko dla mnie jesteś Bogiem. Bo kiedy wiara ukazuje, że Bóg jest naszym Bogiem, miłość potrafi kruszyć kamienne serce, topić serce z lodu".
"Jestem wewnętrznie przekonany, że Nasz Pan zarezerwował dla Najświętszej Matki chwałę bycia szczególną obroną Kościoła w tych ostatnich czasach".
 

MODLITWA DLA OTRZYMANIA ŁASK PRZEZ WSTAWIENNICTWO BŁOGOSŁAWIONEGO CHAMINADE' A
Panie,
Ty działasz nieustannie w Twoim Kościele
i poprzez osoby i wspólnoty objawiasz
Swego Ducha dla dobra Twojego ludu.
Ty udzieliłeś szczególnego
daru tego samego Ducha
Bł. Wilhelmowi Józefowi CHAMINADE,
aby żył w szczególnej wierności Ewangelii
i z zapałem poświęcił się prowadzeniu ludzi ku zbawieniu.
Ty natchnąłeś także wspólnoty mężczyzn
i kobiet do naśladowania Jego przykładu
i do oddania się Tobie na służbę Kościołowi
pod przewodnictwem Maryi.
Prosimy Cię, Panie, poprzez wstawiennictwo
Błogosławionego Chaminade'a
udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy,
dla potwierdzenia Jego świętości.
Niech Ojciec, Syn i Duch Święty będą uwielbieni na każdym miejscu
przez Niepokalaną Dziewicę Maryję.
AMEN.
 
W celu uzyskania pełnych informacji, a także złożenia relacji o łaskach otrzymanych należny napisać pod adres:
Via Latina. 22 - 00179 Roma lub e-mail: genproc@smcuria.it
Kreator www - przetestuj za darmo