SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Służba misjom

Mieczysław Łacek

Służba misjom Sodalicje mają zobowiązania również wobec misji, bo „Misje przecież imię Sodalicji rozniosły szeroko po świecie i uczyniły je znanym i czcigodnym niemal równocześnie z jej powstaniem nie tylko na dworze cesarzy w Pekinie, ale i w Paragwaju, w Indiach i w Japonii, a dzisiaj literalnie na całej kuli ziemskiej”. Misje wpisują się w trzecia cechę Sodalicji, w jej apostolstwo. „Sprawdzianem gorącej wiary jest gotowość do ofiar i poświęceń”. Czciciel Mary jakim jest Sodalis rozszerza Jej imię na świat i przyspiesza moment, kiedy wszystkie narody będą czciły Maryję. Służba więc misjom, to służba Królowej Apostołów. Podstawowym apostolstwem misyjnym jest modlitwa za misje Kościoła. Dalej współpraca misyjna, m.in. poprzez współdziałanie z Dziełem Rozkrzewiania Wiary św. (od 1922 „Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary” – Pius XI). Dzieło to ma za cel pomaganie misjonarzom w szerzeniu wiary na świecie przez modlitwę i datki (od 12 roku życia). „Zapisanie się do Dzieła Rozkrzewiania Wiary uważam za pierwszy i podstawowy krok Sodalisa na drodze apostolstwa misyjnego”. Ważne by nie było ani jednego dnia bez modlitwy za misje w życiu sodalisa. Wyższą formą działalności misyjnej Sodalicji jest utworzenie sekcji misyjnej, której zadaniem byłoby m.in. organizowanie „zbiorowych modlitw za misje” w postaci nabożeństw, przyjmowanie komunii św. w intencji misji, szycie bielizny kościelnej i ubranek dla dzieci na misjach, organizowanie składek pieniężnych, prenumerowanie gazetek misyjnych. 

Mieczysław Łacek
Kreator www - przetestuj za darmo