SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Sodalisami byli...

„Zaszczytny znak Sodalisa Marjańskiego zdobił zarówno piersi papieży, cesarzy i królów, jak książąt, hetmanów, biskupów, możnych panów, sławnych artystów i wielkich uczonych, kleru i szlachty, wojskowych i mieszczan, studentów i rękodzielników, aż do najniższych stanów sług, marynarzy, rybaków i uczniów rzemieślniczych”
więcej


Moderatorzy

Ks. dr Stefan Wyszyński w latach  1932-1939 jest Moderatorem Sodalicji Mariańskej ziemian Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej;  Bł. ks. Michał Sopoćko, moderator sodalicji i spowiednik św. Faustyny Kowalskiej w Wilnie 1947-1949;  Św. Andrzej Bobola SJ - Moderator Sodalicji Mariańskich na Kresach Wschodnich:  - 1624-1630 kierował Sodalicją Mariańską Mieszczan w Nieświeżu;  - 1633- 1635 w Połocku...


Ks. Prałat Tadeusz Uszyński, duszpasterz Akademicki I Moderator Krajowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce powojennej (1980 - +2001); Poznańscy Moderatorzy: O. Władysław Siwek TJ i ks. Marian Wolniewicz
więcej


Sodalisi - klerycy, księża

Twórca  „Oazy” - ks. Franciszek  Blachnicki, będąc w Seminarium Śląskim w latach 1945-1950 należał do Sodalicji Mariańskich Alumnów Ślaskiego Seminarium; Bł. Stefan Wincenty Frelichowski – harcerz i sodalis; ks. Józef Jarzębowski, twórca :  BŁĘKITNE ROZWIJAŁ SZTANDARY;  KSIĄDZ JERZY PAWLIK, SODALIS - ORDYNARIUSZ RWPG; ks. Stanisław Sierla ze Świbia 
więcej...

Sodalisi - młodzież męska

Karol Wojtyła - sodalis w gimnazjum w Wadowicach w latach 1935-1938; Benedykt XVI - sodalis w Niemczech  jako 14 letni chłopak; 
więcej


Sodaliski - młodzież żeńska

Bł. Matka Teresa z Kalkuty, sodaliska w szkole przyklasztornej jezuitów w Skopje 1922-1925; 
więcej


Sodalisi - akademicy

Karol Wojtyła 6. 02. 1939 r.  wstępuje do Akademickiej Sodalicji Mariańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Sekcji eucharystycznej  i Sekcji dobroczynności; Samarytanin psychiatrii - Prof. Antoni Kępiński - sodalis; 
więcej


Akademicy

  Władysław Domaradzki - sodalis z Powstania Warszawskiego i Jerzy Danowski; Mjr Hieronim Dekutowski "Zapora" (1918 - 1949); Stanisław  Michnowski; 
więcej


Sodalisi - mężczyźni

  Generał Józef Haller - sodalis, twórca "Błękitnej Armii"; Bł. Stanisław Starowieyski (1895-1941) wzór Polaka, katolika i działacza Sodalicji Mariańskiej i Akcji Katolickiej;
więcej


Sodaliski - kobiety

  Bł. Natalia Tułasiewiczówna - młoda sodaliska; Nauczycielka sodaliska Jadwiga Myszczyńska;
więcejSodalis - Karol Wojtyła

Karol Wojtyła został przyjęty do sodalicji 14 grudnia 1935 r. Uroczyste przyjęcie odbyło się w „Złotej Kaplicy” czyli w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy (zapis w „Złotej Księdze Sodalicji”, archiwum parafialne). Wkrótce wybrano go sekretarzem. Zachowały się nieliczne dyplomy przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej w Wadowicach z podpisem Karola Wojtyły. Prezesem szkolnej sodalicji był w tym czasie Adolf Stawowczyk, magister farmacji, b. kierownik apteki na Stradomiu w Krakowie. Po nim prezesem (prefektem) został Karol Wojtyła. Prezesował przez dwie kadencje: od 26 kwietnia 1936 r. do 18 kwietnia 1937 r. oraz od 18 kwietnia 1937 r. do 20 marca 1938 r. 

6. 02. 1939 r. wstępuje do Akademickiej Sodalicji Mariańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Sekcji eucharystycznej i Sekcji dobroczynności.

Bardzo ważna dla Jana Pawła II była przynależność do sodalicji. W 1982 r. Ojciec Święty w prywatnej rozmowie powiedział: "Sodalicje posiadają specyficzny charakter różniący je od współczesnych ruchów młodzieżowych. Znam je dobrze. Przez dwa lata byłem prefektem Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kształtuje całą osobowość człowieka. Ja zawdzięczam Sodalicji swoją maryjność".

16 lutego 1987 umiera Moderator Sodalicji Mariańskiej w gimnazjum wadowickim ks. Infułat Edward Zacher. Jan Paweł II wysyła z tej racji telegram na ręce kard. Franciszka Macharskiego i pisze w nim m.in.: "Ks. inf. Edward Zacher należał do tych ludzi, którzy wpisali się w szczególny sposób w historię mojej duszy, i wyznaczył jakoś bieg mojego życia. Wiadomość o jego śmierci napełnia mnie głębokim wzruszeniem i wywołuje wspomnienie tych dróg, zwłaszcza w młodości, po których prowadził mnie Bóg. Z atmosfery ducha i życia mojej rodzinnej parafii, jaką współtworzył Ksiądz Doktor, jako profesor wadowickiego Gimnazjum, zrodziło się później moje powołanie kapłańskie. W Sodalicji Mariańskiej, którą wówczas prowadził, pogłębiałem miłość do Bogarodzicy, do Kościoła i tam też uczyłem się świadomego i czynnego apostolstwa…”

6.02. 1939 r. Wstępuje do Sodalicji Studentów Uniwersyteckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sekcja eucharystyczna i dobroczynności).
"Totus Tuus" (z łac. "Cały Twój") — dewiza papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzona w jego testamencie. Jest ona cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673-1716), dziełka, które jest podstawą duchowości sodalicyjknej. Modlitwa ta brzmi: Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.Co w przełożeniu na polski brzmi: Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.

SODALIS MARIANUS
to znaczy…
Przyjaciel Maryi

Chcesz nim być?
To wstąp do:
SODALICJI MARIAŃSKIEJ
„Zaszczytny znak Sodalisa Marjańskiego zdobił zarówno piersi papieży, cesarzy i królów, jak książąt, hetmanów, biskupów, możnych panów, sławnych artystów i wielkich uczonych, kleru i szlachty, wojskowych i mieszczan, studentów i rękodzielników, aż do najniższych stanów sług, marynarzy, rybaków i uczniów rzemieślniczych”[34].

Sodalicja Mariańska  dała światu ok. 20 papieży, m.in. Aleksandra VII, Benedykta XIV,  XVI,  Grzegorza XV, Innocentego X i XI,  Klemensa IX, X, XI, XII, XIII, Leona XIII, Piusa IX, XI, Urbana VIII oraz Jana Pawła II i obecnego Benedykta XVI, a także 100 kardynałów.  Założycielami Sodalicji byli często nuncjusze apostolscy[35]. „I rzeczywiście nie ma na świecie  drugiego stowarzyszenia, któryby się mogło poszczycić tak wielką ilością członków, zajmujących najwyższe w społeczeństwie ludzkim stanowiska, ludzi sławnych świętością życia, najwyższą władzą, męstwem rycerskim, nauką i talentem, cnota i charakterem”[36].

Sodalisami było 43 książąt panujących, a wśród nich 7 cesarzy i 11 królów, wielu wodzów, hetmanów. Sodalisem był zwycięski dowódca nad Turkami pod Lepanto  Don Juan d’Austria (Jan Austriacki), Marszałek Francji Henryk Turenne (Tureniusz). Sodalisami byli książęta lotaryńscy: Franciszek II, Karol IV, Leopold; książę Sabaudzki – Karol Emanuel; książęta francuscy:  Henryk i Antoni Burbon, Ludwik Armand i dwunastu innych książąt francuskich nie licząc margrabiów i hrabiów, niemal cały książęcy dwór bawarski: Filip, Wilhelm, Maksymilian, Klemens arcybiskup koloński i pięciu jego bratanków. Przebywający na dworze Wilhelma  troje protestanckich margrabiów badeńskich przyjęło katolicyzm i poprosiło o przyjęcie do Kongregacji Mariańskiej (1585). Sodalisem stał się książę Jan Baptysta Ottoman, syn Mahometa III, cesarza Turków, stryj Osmana, który pod Chocimiem  przeciw Polsce wojował, brat Mustafy, który wychowywał się na  dworze florenckim Medyceusza Ferdynanda. Prawie wszyscy królowie hiszpańscy począwszy od Filipa II byli sodalisami. W dom Habsburgów przechowywała się tradycja sodalicyjna. Sodalisem był Ferdynand król węgierski i czeski, arcyksiążę Austrii i jego syn Ferdynand III, który oddał siebie, swe państwo, ludy i wojsko pod opiekę Maryi (1640 r.)[37]. 

Sodalisami byli prezydenci (mi.n Prezydent Ekwadoru Gabriel Garcia Moreno – członek i Prezes Sodalicji Mariańskiej Panów w mieście Quito, zamordowany w 1875 roku), mężowie stanu, politycy, ministrowie, wysocy urzędnicy państwowi[38].

Sodalisami byli pisarze, artyści, m.in. malarze: Paweł i Piotr Rubens, Antoni van Dyck; poeci: Torqato Tasso, Lopez de Vega, Piotr Calderon, Piotr Cornelle[39].

Sodalicja „skuwała złotymi łańcuchy w nierozerwalna całość gorącą miłość Najświętszej Panny, głęboka pobożność, niezmierna czystość życia, heroiczne nieraz umartwienie oraz miłość bliźniego, posuwająca się nierzadko do darowania ciężkich krzywd i urazów”[40].

Z Sodalicji wyszło ponad 50 świętych i błogosławionych. Sodalisami byli męczennicy za wiarę: Fidelis z Sigmaringen, Jan Britto, Andrzej Bobola. Doktorzy Kościoła: Franciszek  Salezy, Alfons Liguori. Wyznawcy: Wincenty à Paulo, Franciszek Regis, Aloizy Gonzaga,  Franciszek z Solano, Leonard z Porto Mauricio, Jan Rossi, Jan Eudes, Piotr Fourier, Gabriel Possenti, Jan B. de Rossi, Piotr Klawer, Jan Berchmans, kardynał Belarmin i kardynał Caraffa założyciel „Kleryków regularnych”, Ludwik Grignon de Montfort, Teresa od Dzieciątka Jezus, Bernadetta Soubirous, nauczycielka Bartolomea Capitano[41].

Najmłodszymi sodalisami byli m.in. bł. Bartłomieja Capitanio (zm. 26. VIII. 1833 w wieku 26 lat), która była nauczycielką, prezydentką założonej przez siebie Sodalicji Panien w Lovere pod Bergamo, wzór apostołki — sodaliski na całą okolicę[42]. A także bł. Pier Georgio (Piotr Jerzy) Frassatti, student (1901-1925).
 
Sodalisami byli królowie: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan II Kazimierz, Jan III Sobieski, Jeremi Korybut Wiśniowiecki; sławni wodzowie: Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarnecki, Kazimierz Pułaski; wojewodowie, mi.in. Koniecpolscy, Działyńscy oraz Lanckorońscy, Czartoryscy; hrabiowie: hr. Stanisław Tarnowski, minister Wacław hr. Zaleski; profesorowie: Maciej Bloisius, Jan Kwaśnicki, Maciej Tarcinas, Jędrzej Stefanides, Jan Bodeński, Wojciech Wolski, Tomasz Jabłoński, Wawrzyniec Dryński, Stanisław Daniecki; biskupi, kanonicy, prałaci; generał J. Haller (generał Armii Błękitnej), Marszałek Francji i Polski Ferdynand Foch, Łucjan Rydel[12].
 
Najwybitniejszym sodalisem w Polsce był Jan Paweł II. Karol Wojtyła został przyjęty na sodalisa mariańskiego 14 grudnia 1935r.; wkrótce wybrano go sekretarzem, potem został prezesem. Prezesował przez dwie kadencje: od 26 kwietnia 1936 r. do 20 marca 1938 r. W r. 1982 Ojciec Święty Jan Paweł II w rozmowie prywatnej wypowiedział następujące słowa: Sodalicje posiadają specyficzny charakter różniący je od współczesnych ruchów młodzieżowych. Znam je dobrze. Przez dwa lata byłem prefektem Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kształtuje całą osobowość człowieka. Ja zawdzięczam Sodalicji swoją maryjność.

Sodalisem był Stefan Kardynał Wyszyński.  2 kwietnia 1981 r. do „Solidarności”  rolników indywidualnych  mówił: Z rolnictwem miałem kontakt nie tylko jako wnuk rolnika, ale do samej wojny prowadziłem tzw. Sodalicje Mariańskie  Ziemian Kujawsko-Dobrzyńskich. Miałem kilkuset ziemian – ludzi starszych i młodych, którym starałem się w ramach wykształcenia religijnego, podawać zasady katolickiego myślenia społecznego[36]. W czasie II wojny światowej w Warszawie ks. dr Stefan Wyszyński kierował  grupą sodalisek akademiczek tzw. „Ósemką”, której celem było  katolickie wychowanie dziewcząt na dobre matki i dobre Polki, z których powstał Instytut Jasnogórskich Ślubów Narodu[37]. 

Kreator www - przetestuj za darmo