SODALICJE MARIAŃSKIE
 

AKTY ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Akt poświęcenia św. Jana Berchmansa

Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico, ja N. N., obieram Cię dzisiaj za Panią, Patronkę i Orędowniczkę moją, mocno postanawiając, że nigdy Cię nie opuszczę i nigdy nic przeciw Tobie nie powiem, nie uczynię i nie pozwolę, by inni cokolwiek czynili, co by czci Twojej uwłaczało. Błagam Cię więc, przyjmij mnie za wiernego sługę Swego, bądź przy mnie we wszystkich sprawach moich i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci mojej. Amen.

Akt poświęcenia św. Franciszka Salezego

Przenajświętsza Panno i Bogarodzico Maryjo, ja choć niegodzien być sługą Twoim, wzruszony jednak przedziwną dobrocią Twoją i wiedziony pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię dzisiaj w obecności mojego Anioła Stróża i całego Dworu niebieskiego, za Panią, Orędowniczkę i Matkę i mocno postanawiam nadal być zawsze sługą Twoim i starać się wedle możności, aby Tobie wszyscy wiernie służyli. Proszę Cię więc i błagam, Najlepsza Matko, przez Krew Jezusa Chrystusa za mnie przelaną, abyś mnie w liczbę synów Swoich i za wiernego poddanego przyjąć raczyła. Wspomagaj mnie w każdej sprawie mojej i wyjednaj laskę, abym w postępowaniu moim nigdy myślą, słowem i uczynkiem Twoich i Syna Twego oczu nie obraził. Pamiętaj o mnie i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci. Amen

Akt poświęcenia się Matce Bożej

Najświętsza Panno, Bogarodzico Dziewico, Matko Kościoła ja NN chociaż niegodny(a) Twej służby, wzruszony(a) przedziwną dobrocią Twoją i wiedziony(a) pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię dzisiaj za moją Panią, Orędowniczkę, Patronkę i Matkę i mocno postanawiam żyć w łasce Bożej, zawsze iść za Tobą i wraz z Tobą służyć Chrystusowi w budowaniu Kościoła oraz świata prawdy, sprawiedliwości i miłości. Proszę Cię, Najlepsza Matko, przez krew Jezusa Chrystusa za mnie przelaną, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko Twoje. Bądź ze mną we wszystkich sprawach moich i wyjednaj mi łaskę bym myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem nigdy Ciebie i Twego Syna nie zasmucił(a). Pamiętaj o mnie i nie opuszczaj mnie w godzinie śmierci. Amen. 
Kreator www - przetestuj za darmo