SODALICJE MARIAŃSKIE
 

I Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich na Jasnej Górze 2010