SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Wybór Prezesa/Prezydentki i Zarządu/Konsulty

WYBÓR PREFEKTA (PREZYDENTKI)
I KONSULTY (ZARZĄDU, WYDZIAŁU)1
   

1. Na Walnym Zebraniu ks. Moderator po odmówieniu „Veni Creator” i odpowiednim przedstawieniu ważności stanowiska i zadań prefekta i konsulty, ogłasza terno (trzy nazwiska), z którego może być wybrany prefekt, powołuje dwóch skrutatorów, po czym następuje tajne głosowanie na kartkach. 
2. Kto otrzymał najwięcej głosów zostaje prefektem, wiceprefektami zostają dwaj po wyborze prefekta. Ten który otrzymał więcej głosów zostaje pierwszym, który zaś mniej drugim wiceprefektem. 
3. Ks. Moderator ogłasza wynik wyborów następującymi słowami: Na chwałę Boga w Trójcy św. Jedynego, na cześć Matki Najświętszej i dla dobra Sodalicji naszej, obrany został Prefektem NN.
I następnie mówi do wybranego: Zajmij miejsce swego urzędu i bądź dla całej Sodalicji przykładem i bodźcem do postępowania w dobrym duchu jej ustaw.
Mówi dalej: Pierwszym wiceprefektem jest NN, drugim NN. 
4. Nowo wybrany prefekt podziękowawszy za zaufanie krótkim przemówieniem, przeprowadza wybory członków nowej konsulty. 
5. Po przeprowadzonych wyborach wszyscy udają się do kaplicy celem uroczystego wręczenia prefektowi i wiceprefektom godeł (symboli) ich urzędów. 
6. W kaplicy prefekt wraz z  wiceprefektami przyklęka na stopniach ołtarza, poczym ks. Moderator wkładając medal na szyję prefekta, mówi:       
Przyjmij  to znamię najwyższej godności w Sodalicji, jako znak nie tylko pierwszeństwa urzędu, ale także pamiętaj, że jako wszystkich przewyższasz godnością – tak też masz przodować cnotami, pracą i poświęceniem dla dobra i rozwoju Sodalicji, a zwłaszcza nabożeństwem i miłością Najśw. Maryi Panny. Niech Cię w tym wspomaga łaska Boża, opieka i pomoc Maryi Matki i Królowej naszej.
Prefekt odpowiada: Amen. 
7. Ks. Moderator wkładając zaś medale wiceprefektom, mówi:       
Przyjmijcie to znamię godności, byście swą pracą i poświeceniem pomogli prezesowi na większą chwałę Bogu, cześć Najśw. Maryi Panny i wzrost Sodalicji naszej. Najśw. Maryja Panna niech was i całą Sodalicję błogosławi i nie wypuszcza ze Swej macierzyńskiej opieki.
Wiceprefekci wraz z obecnymi odpowiadają: Amen. 
8. Ks. Moderator odmawia na intencje prefekta i Sodalicji Litanię do Najśw. Maryi Panny, poczym intonuje uroczyste Magnificat. 
Kreator www - przetestuj za darmo