SODALICJE MARIAŃSKIE
 

KONGRESY

I Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich na Jasnej Górze 25-27 marca 2010

I Kongres Europejski Sodalicji mariańskich na Jasnej Górze w Częstochowie 25-27 marca 2010 roku odbył się pod hasłem: "Sodalicje (Kongregacje) Mariańskie wczoraj, dziś i jutro". Zebrało się na Jasnej Górze ok 120 uczestników, w tym 40 z Niemiec i 1 osoba z Hiszpanii.
http://www.radiojasnagora.pl/index1.php?Content=news&referer=ok&id=1951
http://www.radiojasnagora.pl/news_wav/20100324Lacek.mp3
http://www.radiojasnagora.pl/news_wav/20100325uczestnik.mp3
http://www.radiojasnagora.pl/news_wav/20100325Grygolonek.mp3
 

http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd201013&nr=22
 

Kamila Grygolonek, ISM Erfurt
 

I Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich
 
W dniach 25-27 marca odbył się na Jasnej Górze I Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich, którego tematem przewodnim był „Kongregacje Mariańskie w Europie. Wczoraj, dziś i jutro” Na Kongres przybyło ponad stu uczestników, przede wszystkim z Polski, choć sporą grupę, 31 uczestników, tworzyli także sodalisi z Niemiec, skąd najliczniejszą grupą obok Sodalicji ze Straubing, Herbstein, Stuttgartu i Neuhof, była Sodalicja Mariańska z Kolonii (Marianische Männerkon-gregation 1608 Köln). Sodalisi zebrani na Kongresie dysku-towali o historii, teraźniejszości i o stworzeniu nowej formy Sodalicji Mariańskiej w przyszłości. I Kongres SM poparł słowami pozdrowienia i wdzięczności, wyrażonymi w specjalnie z tej okazji wystosowanym liście, Arcybiskup Kolonii kard. Joachim Meisner.
Pierwszy dzień kongresu, w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny,  patronalnego święta Sodalicji, został otwarty uroczystą Mszą św. w języku łacińskim, której przewodniczył, moderator krajowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce o. dr. Mieczysław Łacek OSPPE. Wzruszony, przypom-niał on o wznowieniu działalności SM w Polsce przed 30 laty i zawierzał Maryi „trudne dzisiaj i nieznaną przyszłość” Sodalicji.
Codzienne poranne Msze św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, jak również modlitwa Anioł Pański i wieczorny Apel były stałymi punktami każdego dnia Kongresu. Członkowie Sodalicji, zgodnie z zamysłem wspólnoty, przede wszystkim zaangażowani ludzie świeccy, brali czynny udział we współtworzeniu liturgii eucharystycznej. Czytania w języku polskim i niemieckim, modlitwa wiernych w obu językach, śpiew, jak również wspólna droga krzyżowa, sprawiały, iż sodalisi, mimo różnic językowych stawali się sobie coraz bardziej bliscy. Jednoczyło ich bowiem Serce Maryi, któremu każdy sodalis pragnie jak najwierniej służyć, szerząc Królestwo Jej Syna na ziemi poprzez stałą formację intelektualną, duchową i emocjonalną, jak również poprzez zaangażowanie społeczne i nieustanny rozwój, by móc w twórczy sposób stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata.
Części pierwszej Kongresu, poświęconej historii Sodalicji przewodziło hasło „Sodalicje Mariańskie wczoraj – historyczne przedstawienie swoich Sodalicji”. Obszerny wykład na temat bogatej historii Sodalicji Mariańskiej w Polsce, Niemczech i w świecie przedstawili pani Anna Laszuk z SM Warszawy i pan prefekt Wielfried Becher z MC z Kolonii. Pierwsza młodzieżowa Sodalicja Mariańska została założono w 1563 r. przez jezuitę, o. Jeane Leunisa w Collegio Romano. Zasady, którymi kierowali się wówczas sodalisi, czyli uczestnictwo w Eucharystii, szerzenie kultu Maryi, apostolat i wierność Papieżowi są, mimo upływu prawie 450 lat nadal aktualne i wiernie kultywowane przez współczesnych sodalisów.
Historyczną część sympozjum zakończył o. Emilio Cardenas, marianista z SM z Piastowa. O. Emilio przybliżył słuchaczom postać błogosławionego ks. G. J. Chaminade z Bordeaux, który odnowił działalności Sodalicji Mariańskiej po Rewolucji Francuskiej, zakładając Towarzystwo Maryi - bezhabitowe zgromadzenie marianistów.
W piątek, w trakcie drugiej części kongresu uczestnicy mogli wysłuchać referatów na temat obecnych działań Sodalicji Mariańskich w Polsce i w Niemczech. Temat aktualnej pracy Kongregacji Mariańskiej w Niemczech przybliżył uczestnikom pan Clemens Schneider, młody prefekt z Marianische Männer-und Jungmännersodalität 1778 z Herbstein, który podkreślał fakt, „iż wiara, aby żyć musi czerpać z tradycji, a tradycja oznacza wierność rytuałom i czerpanie z mądrości myśli i czynów minionych pokoleń”. Tą wypowiedzią potwierdził przekonanie, iż Sodalicja Mariańska ma rację bytu we współczesnym świecie, a umiejętne korzystanie z doświadczeń naszych poprzedników i możliwość łącznia tradycji ze współczesnością może dać nam siłę i pewność w kontynuowaniu szczególnego dzieła czci Matki Bożej.
Prezes Krajowy Federacji SM w Polsce i dyrektor Zespołu Szkół Parafialnych Sodalicji Mariańskiej w Warszawie pan Grzegorz Baran w obszernym i niezwykle szczegółowym referacie p.t. „Sodalicje Mariańskie w Polsce dziś (1980-2010)” zaprezentował pracę i podstawy prawne Sodalicji Mariańskiej w Polsce po jej reaktywowaniu przez Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 września 1980 r., jak również działalność oświatowo-wychowawczą Federacji Sodalicji Mariańskich, na którą SM w Polsce kładzie szczególny nacisk. W słowach podsumowania wyraził on, iż „<> relatywizmu żyją tak, jakby Pana Boga nie było, wszystkie wartości są względne. Ze skutkami moralnymi i etycznymi takich postaw Kościół będzie musiał się zmierzyć (...) W obliczu takich zagrożeń, Sodalicja Mariańska musi kłaść nacisk na formację, życie rodzinne, wychowanie, ewangelizację postawy konsumpcyjnej, zaangażowanie społeczne i właściwie rozumianą ekologię. Sodalicje muszą sobie twardo powiedzieć, że nie są zrzeszeniami tylko pobożnościo-wymi, ale również apostolskimi.” Słowa te wyraźnie potwierdził w swoim wykładzie o. Adam Schultz SJ z Warszawy,  odpowie-dzialny za formację w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Kato-lickich i rektor Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w War-szawie. Zaakcentował on interesujący aspekt Sodalicji Mariańskiej i jej członków, którzy starali się jak najdokładniej odczytać sens „aggiornamento”, wołania Jana XXIII do Kościoła powszechnego i próbowali określić swoje nowe miejsce i rolę, jako odpowiedzialni katolicy świeccy w Kościele po II Soborze Watykańskim. Podkreślał on, iż program formacyjny i intelektualny, dobre wychowanie młodzieży, lektura dokumentów kościelnych, encyklik papieskich i adhortacji, a w szczególności tekstów, nakreślających katolicką naukę społeczną, powinny być obowiązkowymi lekturami każdego sodalisa. „Potrzeba świętych profesjonalistów!” Nawoływał o. Schultz.
Najmłodsi referenci Kongresu, studenci z Niemiec, Prezes Internetowej SM, pani Monika Grygolonek z Erfurtu i pan Johannes Wettinger, z Marianische Jugendkongregation Stuttgart, którzy w ostatniej części Kongresu, starali się w swoich referatach dać odpowiedź na pytanie, co dalej z SM, jak powinna kształtować się jej przyszłość, jakie formy należy podjąć, by to wspaniałe dzieło przyjaźni z Maryją, w którego szeregach wychowali się zarówno Ojciec św. Jan Paweł II, Kard. Stefan Wyszyński, św. Urszula Ledóchowska, jak i wielu innych wybitnych Polaków, świętych i błogosławionych, nie wygasło, lecz dalej inspirowało ludzi to podjęcia trudu życia zgodnego z zasadami wiary katolickiej, do dawania świadectwa i „dorastania” do coraz to większych zadań w rodzinie, w społeczeństwie i w Kościele.
W 2009 roku zrodziła się w Polsce inicjatywa utworzenia Internetowej Sodalicji Mariańskiej p.w. NMP Przyczyny Naszej Radości i św. Urszuli Ledóchowskiej. Jest to nowe dzieło SM, próbujące odważnie odpowiedzieć na znaki czasu, jakie niesie Kościołowi współczesny, zsekularyzowany świat.  ISM pragnie poprzez internet zachęcić do duchowej i intelektualnej formacji w szeregach SM ludzi młodych, pracujących, samotnych, opuszczonych przez współmałżonka lub niepełnosprawnych. Autorka referatu pani M. Grygolonek, podkreślając obowiązek, jaki spoczywa na ludziach świeckich, powiedziała, iż „w zjednoczonej Europie nie może zabraknąć ducha naszej wiary, ducha maryjności, naszego świadectwa, że Bóg jest Miłością”. Celem ISM nie jest rezygnacja z bogatej tradycji Sodalicji Mariańskiej na rzecz współczesnych, anonimowych form komunikacji. ISM jest nowym rozdziałem w życiu Sodalicji, „która czerpiąc z niej inspiracje i ducha, otwiera się zarazem na ducha czasu (...) i stwarza nowe możliwości do ewangelizacji (...)” Zainteresowanych ISM zachęcamy do wejścia na stronę www.internetowasodalicjamarianska.pl.
Starsi uczestnicy Kongresu byli pod wrażeniem wypowiedzi pana J. Wettingera, który prowadzi w Ditzingen na razie małą grupkę wiernych Maryi młodych sodalisów i który jasno określił właściwe cele SM, którym Sodalicja pragnie pozostać wierna: „Dążenie do świętości, działalności apostolska i szczególna cześć dla Matki Bożej”.
I Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich zakończył się żywą dyskusją i słowami wdzięczności uczestników, które podsumowały to pierwsze w historii spotkanie na płaszczyźnie międzynarodowej u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze. Na przyszłość planowana jest organizacja kolejnych kongresów sodalicyjnych, jak również pielgrzymka do Rzymu w 2013 r. z okazji 450-lecia powstania pierwszej Congregatio Prima Primaria p.w. Zwiastowania NMP. 
Kreator www - przetestuj za darmo