SODALICJE MARIAŃSKIE
 
RUCHY I STOWARZYSZENIA MARYJNE

1. Legion Maryi
Komicjum Mater Misericordiae
Parafia Najśw. Panny Matki Miłosierdzia
ul. Św. Bonifacego 9
02-914 Warszawa
Ks. Tadeusz Mierzwiński MIC – kierownik duchowy
tel. 022/ 642 23 71; 642 67 34

2. Ruch FOCOLARI – Dzieło Maryi
Centrum gałęzi męskiej:
ul. Królowej Jadwigi 247, 30-218 Kraków, tel. 012/425 20 56
Centrum gałęzi żeńskiej:
ul. Łanowa 32, 30-725 Kraków, tel. 012/ 653 21 06

3. Ruch Rodzin Nazaretańskich
Moderator RRN: Ks. Jarosław Piłat, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, 022/839 08 40

4. Ruch Szensztacki
Centrum Ruchu Szensztackiego:
ul. Bronisława Czecha 9/11, 05-402 Otwock Świder, te. 022/ 779 34 24;
779 73 75
Krajowy duszpasterz:
O. Arkadiusz Sosna, ul. Nowowiejska 12, 05-402 Józefów,
tel. 022/ 789 54 14; e-mail: o.arkadiusz@softmark.com.pl

5. Ruch Światło Życie
Centrum <<Światło-Życie>>:
ul. Ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem,
tel. 018/ 262 32 35; kopiagorka@oaza.org.pl
Moderator Generalny:
Ks. Henryk Bolczyk, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
tel. 032/ 251 88 20; cdjoaza@friko3.onet.pl

6. Oblaci Benedyktyńscy
Opactwo świetych Piotra i Pawła w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37
tel. 012/ 267 55 26; 267 59 77
Opiekun Oblatów: O. Wawrzyniec Ratajczak OSB

7. Zakon Dominikanów Świeckich
Promotor Rodziny Dominikańskiej:
O. Paweł Maliński OP, Pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław
Tel. 071/ 344 66 31; 341 99 00; e-mail: pmal@friko.onet.pl

8. Apostolat Maryjny
Dyrektor Krajowy Apostolatu Maryjnego:
Ks. Jerzy Owsiak CM
Moderator Diecezjalny Apostolstwa Maryjnego Archidiecezji Warszawskiej, Ewa Pruska-Zajdel, ul. Topolowa 2, 05-090 Raszyn,
022/ 720 19 18; 0603 274 113; Ewa.zajdel@wp.pl

9. Apostolstwo Chorych – Patronka M.B. Uzdrowienie Chorych
Krajowy Sekretariat Apostolstwa Chorych:
ul. Wita Stwosza 16, skr. Poczt. 649, 40-042 Katowice
tel. 032/ 251 21 52; e-mail: apchor@katowice.opoka.org.pl
Internet: www.ap-chorych.katowice.opoka.org.pl
Ogólnopolski Sekretarz Apostolstwa Chorych:
Ks. Stanisław Michałowski

10. Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej
Sekretariat:
Sanktuarium M.B. z La Salette k. Jasła
38-220 Dębowiec 55, tel. 013/ 446 16 12

11. Apostołki Zmartwychwstania
Dyrektorka - Prowincja Warszawska:
S.M. Deodata Kunderewicz CR,
ul. Ks. J. Popiełuszki 9, 01-784 Warszawa, tel. 022/ 663 68 73

12. Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Bolesnej
Centrum:
Klasztor Sióstr Wizytek, ul. Klasztorna 12, 38-200 Jasło,
tel. 013/ 446 36 82

13. Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi
Centrum:
Klasztor Sióstr Wizytek, ul. Klasztorna 12, 38-200 Jasło tel. jw.

14. Bracia Zewnętrzni Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Lider: Andrzej Sieradzki, ul. Elbląska 7, 60-454 Poznań
Moderator: ks. Gerard Janikowski CR, ul. Świętojańska 10, 83-400 Kościerzyna

15. Bractwo Paskowe – Archikonfraternia M.B. Pocieszenia
Parafia św. Katarzyny, ul. Augustiańska 7, 31-064 Kraków, tel. 012/ 656 26 13

16. Arcybractwo Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Klasztor Karmelitów „Na Piasku”, ul. Karmelicka 19, 31-131 Kraków, O. dr Piotr Spiller
tel. 012/ 632 67 52; 632 11 73, fax 632 69 70
Opiekun: O. Tomasz Maślanka OCD, 32-063 Czerna, tel. 012/ 282 00 65

17. Rodzina Matki Bożej Bolesnej – Bractwo Dominikańskie M.B. Bolesnej
Klasztor Dominikanów, ul. Freta 10, 00-227 Warszawa, tel. 022/ 6354700
Moderator: Elzbieta Żołędziowska, ul. B. Chrobrego 8/4, 05-200 Wołomin, tel. 022/ 776 27 40; kom. 0602 35 28 10
Asystent zakonny: O. Walenty Potworowski OP, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, tel. 061/ 852 31 34

18. Rodzina Matki Pięknej Miłości
Centrala: Sadowie Golgota, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 062/ 734 79 25
Moderator krajowy: O. Dominik Buszta OP, adres j.w.

19. Ruch Apostolski Pomocników Matki Kościoła
Duszpasterz Krajowy: Ks. Józef Buchajewicz, Laski, ul. 3 Maja 40/42, 05-080 Izabelin, tel. 022/ 752 21 07

20. Ruch Apostolski RODZINA RODZIN
Ośrodek Duszpasterski: ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa
tel. 022/ 621 02 82; e-mail: rr@perytnet.pl
Odpowiedzialny: ks. Eugeniusz Klimiński SAC, adres j.w.

21. Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji – Błękitna Armia M.B.
Jasna Góra, O. Stanisław Jarosz

22. Rycerstwo Niepokalanej
Centrum Narodowe Rycerstwa Niepokalanej:
Niepokalanów, 96-515 Teresin, tel. 046/861 37 01; 861 37 62
Prezes Narodowy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce:
O. Stanisław M. Piętka OFM Conv
Niepokalanów- Lasek, ul. Terasińska 32, 96-515 Teresin
tel/fax 046/ 861 38 59

23. Sodalicja Mariańska
Moderator Krajowy: O.Mieczysław Łacek OSPPE, Jasna Góra

24. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej
Centrala Stowarzyszenia (Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo):
Ks. Edward Batko CM, ul. Tamka 35; 00-355 Warszawa, tel. 022/8263783

25. Dzieci Maryi


26. Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce:
Ks. Antoni Żebrowski MSF, Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica,
Tel. 067/ 286 77 48

27. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich (Marianie)
Centrum:
ul. Gdańska 6a, 01-691 Warszawa, tel. 022/ 833 74 05; 833 32 34
e-mail: spm@marianie.pol.pl
Dyrektor:
Ks. Andrzej Jans MIC adres j.w.

28. Wspólnota Apostolska MAGNIFICAT
Parafia św. Józefa Oblubieńca Najśw. M.Panny,
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, tel. 022/ 836 04 33
Moderator:
Bożena Sławińska, ul. Raszei 4/8, 01-410 Warszawa, tel. 022/ 836 38 83

29. Żywy Różaniec
Sanktuarium M.B. Królowej Podhala
Ks. Tadeusz Juhas, ul. Tetmajera 67, 34-471 Ludźmierz, tel. 018/ 265 55 77; 265 55 27

30. Jasnogórska Rodzina Różańcowa
Dyrektor: O. Bogumił Schab OSPPE, Jasna Góra

31. Apostolat SIGNUM MAGNUM
ul.Wodzisławska 9, 44-200 Rybnik, tel. 032/ 422 31 32
Rektor: O. Oskar Puszkiewicz OFM
Drodzy członkowie ruchów i stowarzyszeń maryjnych!


W maju (ok. 16 maja) 2004 r. w Strachocinie k. Sanoka w miejscu urodzenia św. Andrzeja Boboli, Moderator Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce wraz z Proboszczem Strachociny ks. Józefem Niżnikiem – Dyrektorem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej i Siostrami Franciszkankami Rycerstwa Niepokalanej, które mają tam klasztor, zamyśla zorganizować I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Maryjnych (2-3 dniowy) z tematem wiodącym: Duchowość Maryjna.
Wstępem do tego Kongresu byłyby opracowania na temat duchowości maryjnej każdego ruchu czy stowarzyszenia. Jako inicjator tego przedsięwzięcia bardzo proszę o nadesłanie do końca grudnia tego roku na mój adres takich opracowań, które będą podstawą do dyskusji nad w.w. tematem. W opracowaniu prosimy o krótki rys ruchu, czy stowarzyszenia i o przedstawienie duchowości maryjnej (duchowość Maryi –jak widzi stowarzyszenie/ruch Maryję; duchowość maryjna – jakie cechy Maryi chce naśladować wspólnota; pobożność maryjna – jakie akty czci Maryi są eksponowane w ruchu/stowarzyszeniu).
W styczniu wyślemy tym, którzy przesłali opracowania zaproszenie na Kongres. Chcielibyśmy, żeby owocem Kongresu było m.in. utworzenie: Studium Duchowości Maryjnej, które przyczyniłoby się do pogłębienia świadomości maryjnej naszych ruchów i stowarzyszeń oraz Wspólnej Rady dla ruchów i Stowarzyszeń. Przy tej okazji też prosimy o propozycje przedmiotów i o przedstawienie Waszej wizji funkcjonowania Wspólnej Rady i Studium oraz miejsca.

Z serdecznymi pozdrowieniami z Jasnogórskiego Sanktuarium-
o. Mieczysław ŁacekJasna Góra, 8 grudnia 2003 roku
ZAPROSZENIE NA I KONGRES RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ MARYJNYCH

Od 13 do 16 maja b.r. w Strachocinie k. Sanoka w miejscu urodzenia wielkiego czciciela Maryi i Patrona Polski - św. Andrzeja Boboli, którego święto obchodzimy 16 maja, odbędzie się I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Maryjnych, zorganizowany z inicjatywy Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.
Zapraszamy ze znakami i sztandarami Sodalicyjnym szczególnie na ostatni dzień na 16 maja, zwłaszcza na Mszę św., które odbędzie się na Wzgórzu Bobolówka, gdzie urodził się św. Andrzej Bobola, który za swego życia prowadził Sodalicje Mariańskie.

PROGRAM
13 V /CZWARTEK/
18.00
Rozpoczęcie uroczystej procesji z figurą Matki Bożej na Bobolówkę;
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bp. Stefana Moskwy
21.00
Apel Jasnogórski

14 V /PIĄTEK/
8.45
ks. dr Wacław Siwak, Maryjny wymiar duchowości i pobożności chrześcijańskiej. Refleksje teologiczno-duszpasterskie na kanwie lektury dokumentu PAMI: Matka Pana
9.30
Apostolat Maryjny
11.00
Arcybractwa Szkaplerza Świętego NMP z Góry Karmel
12.00
Apostolstwo Chorych
14.15
ks. dr Piotr Kandefer, Kult maryjny w pismach sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
15.00
Ruch Światło Życie (Oaza)
16.00
Ruch Rodzin Nazaretańskich
17.00
Legion Maryi
18.30
Msza św.
21.00
Uroczyste nieszpory maryjne

15 V /SOBOTA/
8.45
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
9.30
ks. mgr lic. Stanisław Piętka, Niepokalane Poczęcie, fundamentem teologicznym MI
11.30
Msza św. dla Rycerstwa Niepokalanej /Stacja Roku Niepokalanego Poczęcia/
14.00
Wyjazd do Komańczy /klasztoru SS Nazaretanek, gdzie był więziony
ks. Stefan kard. Wyszyński/ i Pustelni św. Jan z Dukli
19.30
Sztuka teatralna, Diamentowy krzyżyk
21.00
Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi

16 V /NIEDZIELA/
8.45
ks. dr Jan Pach, Maryjna duchowość ks. Stefana kard. Wyszyńskiego
9.30
Ruch Apostolski Pomocników Matki Kościoła
10.00
Sodalicja Mariańska
11.30
Msza św. na zakończenie Kongresu Ruchów Maryjnych z udziałem Nowicjatu OO Jezuitów z Polski, Słowacji i Czech
Zgłoszenia i informacja: proboszcz parafii Strachocina - Ks. Józef Niżnik, tel. 013/ 46 26 306
Częstochowa- Jasna Góra, dn. 2 lutego (Święto Ofiarowania) 2004 r.


„Cześć Maryi! – Cześć i chwała!”

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za odzew i za przesłane materiały odnośnie „duchowości maryjnej” Waszych Wspólnot. Chcę Was poinformować, że I Kongres Wspólnot (Ruchów) Maryjnych odbędzie się w miejscu urodzenia św. Andrzeja Boboli w Strachocinie koło Sanoka pod opieką Wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abpa Józefa Michalika, Ordynariusza Diecezji Przemyskiej, w dniach 13-16 maja:
13 maja o godz. 19 Nabożeństwo Fatimskie w Strachocinie na Bobolówce (wzgórze, gdzie stał dwór Bobolów)
14 maja: dzień roboczy (Msza św. z udziałem abpa J. Michalika, referaty, dyskusja)
15 maja c.d. referatów i dyskusja
16 maja g. 11.00 w święto św. Andrzeja Boboli uroczysta Msza św. na wzgórzu Bobolówce na zakończenie I Kongresu.
Dokładny plan 14 i 15 maja prześlemy później. Mamy prośbę o przygotowanie przez Was zwięzłego referatu (20-30 minut) na temat „duchowości maryjnej” Waszej Wspólnoty. Postaramy się, by w kwietniu przesłać Wam materiały dotychczas przysłane od innych Wspólnot.
Nocleg, posiłki i obrady u Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie. Koszt ok. 120 zl od osoby. By dowiedzieć się o dokładny koszt, by zamówić miejsca noclegowe i by zgłosić się na I Kongres, proszę dzwonić do proboszcza, Opiekuna Sióstr Rycerek Niepokalanej, a zarazem Dyrektora Akcji Katolickiej Diecezji Przemyskiej - Ks. Józefa Niżnika, 38-508 Strachocina k. Sanoka, tel 013/ 46 26 306
Pozdrawiam serdecznie

I KONGRES RUCHÓW MARYJNYCH

PROGRAM I KONGRESU RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ MARYJNYCH
STRACHOCINA 13.05-16.05 2004

13 V /CZWARTEK/
18.00
Rozpoczęcie uroczystej procesji z figurą Matki Bożej na Bobolówkę;
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bp. Stefana Moskwy

21.00
Apel Jasnogórski

14 V /PIĄTEK/
8.45
ks. dr Wacław Siwak, Maryjny wymiar duchowości i pobożności chrześcijańskiej. Refleksje teologiczno-duszpasterskie na kanwie lektury dokumentu PAMI: Matka Pana

9.30
Apostolat Maryjny

11.00
Arcybractwa Szkaplerza Świętego NMP z Góry Karmel

12.00
Apostolstwo Chorych

14.15
ks. dr Piotr Kandefer, Kult maryjny w pismach sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

15.00
Ruch Światło Życie (Oaza)

16.00
Ruch Rodzin Nazaretańskich

17.00
Legion Maryi

18.30
Msza św.

21.00
Uroczyste nieszpory maryjne

15 V /SOBOTA/
8.45
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

9.30
ks. mgr lic. Stanisław Piętka, Niepokalane Poczęcie, fundamentem teologicznym MI

11.30
Msza św. dla Rycerstwa Niepokalanej /Stacja Roku Niepokalanego Poczęcia/

14.00
Wyjazd do Komańczy /klasztoru SS Nazaretanek, gdzie był więziony
ks. Stefan kard. Wyszyński/ i Pustelni św. Jan z Dukli

19.30
Sztuka teatralna, Diamentowy krzyżyk

21.00
Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi

16 V /NIEDZIELA/
8.45
ks. dr Jan Pach, Maryjna duchowość ks. Stefana kard. Wyszyńskiego

9.30
Ruch Apostolski Pomocników Matki Kościoła

10.00
Sodalicja Mariańska

11.30
Msza św. na zakończenie Kongresu Ruchów Maryjnych z udziałem Nowicjatu OO Jezuitów z Polski, Słowacji i Czech
Kreator www - przetestuj za darmo