SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Komitet Obrony Etyki/Moralności chrześcijańsakiej

PLAN ORGANIZACJI I PRACY KOMITETU OBRONY ETYKI (MORALNOŚCI) CHRZEŚCIJAŃSKO -KATOLICKIEJ1
"Kto by czynił i nauczał, ten będzie zwany wielki w Królestwie niebieskim" (Mt 5,19)
1. Dwa główne cele Komitetu: obrona maluczkich (przede wszystkim ludu wiejskiego) przed zepsuciem i zasadami wywrotowymi oraz walka zwłaszcza w miastach, ze złem grasującym.
2. Do Komitetu mogą należeć tylko osoby z silnymi zasadami wiary i moralności. Katolicy praktykujący i sami zachowujący zasady etyki.
3. Zarząd składa się z prezesa, sekretarza i skarbnika; w czasie potrzeby dobiera sobie do pomocy dwóch asystentów.
4. Do Komitetu czynnego należeć może nawet kilkadziesiąt osób z warunkiem brania czynnego udziału w pracach podejmowanych przez tenże Komitet.
5. Wszyscy inni należący do Komitetu nazywają się honorowymi członkami Komitetu.
Działy:
I. DZIAŁ PRASY obejmuje:
1. Artykuły stałe, wydawane w pismach religijnych, a nawet świeckich tygodnikach, czy codziennych.
2. Drukować ulotne odezwy z ilustracjami i karykaturami w zestawieniu z modą gustowną.
3. Drukować lub sprowadzać dzienniki mód poważne, a skromne i gustowne w dobrym katolickim smaku.
4. Szerzyć poczucie piękna w duchu katolickim.
II. DZIAŁ WYCHOWAWCZY:
1. Urządzać wiece rodzicielskie z odczytami i dyskusją i podawanymi później do druku rezolucjami na tematy wskazane i podobne (odnoszące się do obowiązków rodziców w tym względzie).
2. Urządzać wiece dla młodzieży żeńskiej w podobny sposób.
3. W zakładach naukowych postarać się o pozwolenie miewania od czasu do czasu w starszych klasach odczytów, gruntownie opracowanych o etyce chrześcijańsko-katolickiej.
4. Rozciągnąć kontrolę nad młodzieżą: na ulicy, na kolei i na widowiskach.
5. Kontrola w kinematografiach.
6. Wpływać na niewłaściwe ubiory chłopców podczas zabaw gimnastycznych, nie zamkniętych i nie odosobnionych.
7. Wiece podobne urządzać w porozumieniu z proboszczami na prowincji, zwłaszcza w mniejszych miasteczkach.
8. Rugować gorszące tańce, krytykując i wykazując złe strony tychże w pismach.
III. DZIAŁ PROPAGANDY:
1. Werbować jak najwięcej członków honorowych z zasadami etyki chrześcijańsko-katolickiej.
2. Szerzyć zasady rozróżnienia etyki katolickiej od żydowskiej.
3. Wyeliminować gorszące wpływy żydowskie na dzisiejsze mody kobiece w szkole i teatrze.
4. Wykazywać przewrotny cel masonerii w demoralizacji chrześcijańsko-katolickich społeczeństw.
5. Dostarczać tematów działowi prasowemu.
6. Rozpowszechniać książki jak: "Księga win Judy" (przez Meistra tłumaczone na polskie) lub inne traktujące o żydach i masonerii ex professo.
IV. DZIAŁ ADMINISTRACJI:
1. Staranie się o fundusze na wydawanie broszur i ulotek lub wyjazdy członków z odczytami na prowincję.
2. Wraz z członkami jadącymi na odczyt udaje się jeden z Działu Administracyjnego celem zorganizowania Komitetu i założenia nowej placówki w zależności od centralnego Komitetu i postaraniu się o zalegalizowanie takowego.
3. Organizowanie centralnej pomocy w urządzaniu wieców i legalizacji takowych przez odpowiednie władze cywilne czy kościelne.
4. Utrzymywanie kontaktu ze szkołami, zwłaszcza średnimi. Szczególnie uwzględniać szkoły prowadzone przez zakony i zgromadzenia, oraz ułatwiać innym działom wpływy i współdziałanie ze szkołą.
5. Postarać się o pieczęć, druki i inne utensylia, potrzebne dla Komitetu.
6. Wynająć salę do urządzania wieców i akademii.
7. Pilnować regularności zebrań Komitetu, lub odbytych nabożeństw.
V. DZIAŁ INFORMACYJNY:
1. Utrzymuje biuro informacyjne.
2. Zbiera i zapisuje podane prze członków nadesłane piśmiennie czy ustnie wiadomości o zgorszeniach, widowiskach, lub złym zachowaniu się w samym Komitecie.
3. Informuje Zarząd o wszystkim co zaszło w ciągu 2-ch tygodni, od zebrania do zebrania.
4. Zbiera informacje o stanie mody wzrastającej in minus in plus pod względem etyki katolickiej.
5. Zbiera informacje o Komitetach prowincjalnych i przedstawia je Działowi Administracyjnemu lub Zarządowi.
6. Informuje członków honorowych na plenum o akcji Komitetu.
W każdym dziale jest przewodniczący. Zebrania odbywają się (tylko Komitetu czynnego) wraz z Zarządem co 2 tygodnie. Zarząd zbiera się co tydzień. Zebrania winny być treściwe i krótkie. Raz na miesiąc odbywa się ogólne zebranie, o ile można połączone ze Mszą św.. Może się odbyć wspólne z zebraniem Sodalicyjnym, Tercjańskim lub Różańcowym".
Kreator www - przetestuj za darmo